Trang Giới thiệu chung
 
Văn phòng khoa Kinh tế Phát triển, Trường ĐHKT

Danh sách cán bộ văn phòng Khoa Kinh tế Phát triển - Trường ĐHKTTT
Họ và tên Chuyên viên
1
Trịnh Thị Phương Hoa
ĐT: (84-24) 37547506 + 309
Email:phuonghoatt@vnu.edu.vn

Chuyên viên văn phòng


_____________________

Địa chỉ liên hệ:

Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Phòng 712, Nhà E4, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Ðiện thoại: (84-24) 37547506 + máy lẻ 309, 310


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN