Trang Giới thiệu chung
 
Bộ môn Kinh tế học - Khoa Kinh tế Phát triển, Trường ĐHKT

Danh sách giảng viên Bộ môn Kinh tế học - Khoa Kinh tế Phát triển, Trường ĐHKT.


 
TT
Ảnh
Họ và tên
Chức vụ/Vị trí công việc
 1TS. Nguyễn Xuân Đông
 Phụ trách trách nhiệm của
Chủ nhiệm bộ môn
2
 
 
 
 
 
Giảng viên
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
Trưởng Phòng Tổ chức Nhân sự
Giảng viên
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 Giảng viên
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 Giảng viên
 
 
6
 
 
 

 
 
 
 
 Giảng viên
 
 
 
7

 Giảng viên
TS. Lê Thị Khánh Ly Giảng viên 
TS. Nguyễn Bích Diệp  Giảng viên
10 
ThS. Ngô Thu Hằng Giảng viên tâp sự 
11  ThS. Phạm Cảnh ToànGiảng viên tâp sự  
 12TS. Trần An Quân  Giảng viên tâp sự

____________________

 
Địa chỉ liên hệ:
Bộ môn Kinh tế học, Khoa Kinh tế Phát triển
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 712, Nhà E4, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Ðiện thoại: (84-24) 37547506 + máy lẻ 309, 310

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN