Trang Giới thiệu chung
 
Văn phòng Khoa Kinh tế Chính trị, Trường ĐHKT
TT
Ảnh
Họ và tên


1

ThS. Nguyễn Vân Anh
ĐT: (84-24) 37547506 + 100
Email: vananhnguyen@vnu.edu.vn
 

__________________

Địa chỉ liên hệ:
Văn phòng Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Phòng 101, Nhà E4, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Ðiện thoại: (84-24) 37547506 + máy lẻ 100, 101

Email:
ktct_kt@vnu.edu.vn 
Website:
http://ueb.vnu.edu.vn 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN