Trang Giới thiệu chung
 
Văn phòng Viện Quản trị Kinh doanh - Trường ĐHKT

Danh sách cán bộ Văn phòng Viện Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN:


 

TT

Ảnh

Họ và tên

1


ThS. Trần Kim Loan

ĐT: (84-24) 3754 7506 (+307)

Email: loantk@vnu.edu.vn

 

--------------------------

Địa chỉ liên hệ:

Viện Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

P.307 - P.310, E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-24) 3754 7506, máy lẻ 307 - Fax: (84-24) 3754 6765

Email: qtkd_kt@vnu.edu.vn

Website: http://ueb.edu.vn; http:\\qtkd.ueb.edu.vn


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN