Trang Giới thiệu chung
 
Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHNI. BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHKT NHIỆM KỲ 2017-2022

Chủ tịch:

PGS. TS. Lê Trung Thành

Phụ trách chung và trực tiếp các công tác: Ban chuyên môn, tài chính

ĐT: (84-24) 37547506 + 705

Email: ltthanh@vnu.edu.vn

Phó Chủ tịch:

TS. Hoàng Khắc Lịch

Phụ trách các công tác: Văn phòng, UBKT Công đoàn, Ban tuyên giáo

ĐT: (84-24) 37547506 + 309

Email: lichhk@vnu.edu.vn

Ủy viên thường vụ:

ThS. Đào Thị Thanh Huyền

Phụ trách các công tác: Báo cáo tài chính, ban nữ công, văn thể, đời sống

ĐT: (84-24) 3754.7506 + máy lẻ 102

Email: daohuyen@vnu.edu.vn

 

Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN khóa VII nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm:

1. Lê Trung Thành, Phòng Đào tạo, Ủy viên thường vụ, Chủ tịch

2. Hoàng Khắc Lịch, Phòng TCNS, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.

3. Đào Thị Thanh Huyền, Trung tâm Đảm bảo chất lượng Giáo dục, Ủy viên

4. Nguyễn Thị Minh Thu, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Ủy viên

5. Nguyễn Hồng Quang, Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Ủy viên

6. Phạm Ngọc Quang, Khoa Kế toán - Kiểm toán, Ủy viên

7. Trần Văn Trọng, Phòng Hành chính Tổng hợp, Ủy viên

8. Phùng Thế Vinh, Viện Quản trị Kinh doanh, Ủu viên

9. Nguyễn Thị Vũ Hà, Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Ủy viên

Ủy ban kiểm tra Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN khóa VII nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 2 đồng chí:

1. Đ/c Hoàng Khắc Lịch: Chủ nhiệm

2. Đ/c Nguyễn Thị Hải Hà: Ủy viên

 

II. CÁC CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN - CÁC BAN THUỘC CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHKT

Công đoàn Trường Đại học Kinh tế gồm có 9 công đoàn bộ phận:

TT

Khoa

Họ và tên

Chức vụ công đoàn

1

Khoa Kinh tế chính trị

Hoàng Triều Hoa

Chủ tịch

Phạm Thị Hồng Điệp

Phó Chủ tịch

Trần Thị Thu Hưởng

Ủy viên

2

Khoa Kinh tế phát triển

Nguyễn Đình Tiến

Chủ tịch

Đào Thị Thu Trang

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thị Hoa Hạnh

Ủy viên

3

Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế

Nguyễn Hồng Quang

Chủ tịch

Lê Minh Tuấn

Phó Chủ tịch

Trần Thu Thủy

Ủy viên

4

Khoa Tài chính - Ngân hàng

Phạm Duy Khánh

Chủ tịch

Nguyễn Hải Tùng

Phó Chủ tịch

Nguyễn Hồng Minh

Ủy viên

5

Khoa Kế toán Kiểm toán

Trần Kim Anh

Chủ tịch

Nguyễn Thị Thanh Hải

Phó Chủ tịch

Nguyễn Hoàng Thái

Ủy viên

6

Khối Hiệu bộ

Vũ Minh Đức

Chủ tịch

Nguyễn Thị Thục An

Phó Chủ tịch

Phạm Bích Ngọc

Ủy viên

Tô Thị Kim Thanh

Ủy viên

 

Tổ 1

Vũ Minh Đức

Tổ trưởng

Trần Thị Liên

Tổ phó

Nguyễn Thùy Linh

Tổ phó

 

Tổ 2

Tô Thị Kim Thanh

Tổ trưởng

Lê Thị Kim Chi

Tổ phó

Lưu Tiến Đạt

Tổ phó

 

Tổ 3

Nguyễn Thị Thục An

Tổ trưởng

Nguyễn Thị Thảo

Tổ phó

Nguyễn Văn Lâm

Tổ phó

7

Viện Quản trị kinh doanh

Nguyễn Phương Mai

Chủ tịch

Nguyễn Thùy Dung

Phó Chủ tịch

Vũ Thị Minh Hiền

Ủy viên

8

Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế

Nguyễn Thị Loan

Chủ tịch

Hồ Hương Giang

Phó Chủ tịch

Bùi Thị Ánh

Ủy viên

III. TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN

- Quan tâm đến lợi ích chính đáng của toàn thể cán bộ công chức trong công đoàn.

- Động viên công đoàn viên tham gia các hoạt động chuyên môn của đơn vị.

- Chú trọng xây dựng, bảo vệ tình đoàn kết, ý thức đấu tranh phê và tự phê trong Công đoàn.

- Tham gia tích cực, đầy đủ, kịp thời các hoạt động xã hội, từ thiện do Nhà trường và ĐHQGHN phát động.

- Quan tâm đến việc học tập và rèn luyện của con em cán bộ trong Công đoàn.

- Giao lưu học hỏi, đoàn kết với các đơn vị bạn trong và ngoài ĐHQGHN.

 

________________________

Địa chỉ liên hệ:

Văn phòng Công đoàn, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Phòng 271, nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 37547506

Email: congdoan_kt@vnu.edu.vn; Website: http://ueb.edu.vn


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN