Trang Giới thiệu chung
 
Danh sách cán bộ Trung tâm Hệ thống Thông tin Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Kinh tếTT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

(máy lẻ)

 

 
1
 

 

 
Vũ Minh Đức

 

 
Phó Giám đốc TT

 

 
411

 

 
 
2
 

Trương Tuấn Anh

 

 
 
Chuyên Viên

 

 
 
405

 

 
 
3
 

Lâm Tăng Doan

Chuyên Viên

425

 

 
 
4
 

Phan Huyền Châu

Chuyên viên

415

 
_______________________
Địa chỉ liên hệ:

Trung tâm Hệ thống Thông tin Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Phòng 405, nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Ðiện thoại:
  • Hỗ trợ người sử dụng: (84-24) 37547506 + máy lẻ 405
  • Liên hệ công tác: (84-24) 37547506 + máy lẻ 425