Trang Giới thiệu chung
 
Danh sách cán bộ Phòng Chính trị và công tác Sinh viên, Trường Đại học Kinh tế 

TT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ/ vị trí

 
1

 

 
ThS. Nguyễn Trung Phong

 

 
Trưởng phòng
 
 
2
 
 
 ThS. Tô Thị Kim Thanh
 
 
Phó Trưởng phòng
 
 
3
 
 
CN. Lê Thị Kim Chi
 
 
Chuyên viên
 
 
4
 
 
ThS. Đặng Thị Quỳnh Hoa
 
 
Chuyên viên
  ThS. Nguyễn Thị LươngChuyên viên 
 6  ThS. Trần Thị Thu HưởngChuyên viên 
 

_________

Địa chỉ liên hệ:
Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Phòng 502, Nhà E4, Số 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 37547506 + 271
Website:  http://ueb.edu.vn


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN