Trang Giới thiệu chung
 
Nguyễn Mạnh Tuân1. Thông tin cá nhân: 


Họ và tên:

Nguyễn Mạnh Tuân

 

Năm sinh:

1962

Chức vụ:

Phó hiệu trưởng,

Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Học vị:

Tiến sĩ kinh tế (2005)

Học hàm:

Phó giáo sư (2012)

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh, tiếng Nga

Email:

ngtuan@vnu.edu.vn

Điện thoại:

(84-24) 3754.7506 + 304

Di động:

(84) 913.306.776

Địa chỉ cơ quan:

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo:

 • Năm 2005: Tiến sĩ, Học viện chính trị Quốc gia HCM, Ngành Kinh tế
 • Năm 1995: Thạc sĩ, Truờng ĐHKHXH&NV, Chuyên ngành Kinh tế chính trị
 • Năm 1985: Cử nhân, Trường Đại học tổng hợp HN, Chuyên ngành Kinh tế chính trị

3. Nghiên cứu và giảng dạy:

3.1. Quá trình công tác:

 • 1986- 1987: Giảng viên,Trợ lý giáo vụ Khoa Kinh tế Chính trị, Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội.
 • 1987- 1988: Giảng viên,Trợ lý giáo vụ; ủy viên BCH liên chi đoàn Khoa Kinh tế Chính trị, Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội
 • 1988- 1990: Giảng viên,Trợ lý giáo vụ, Bí thư liên chi đoàn Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
 • 5/1991- 9/1995: Giảng viên, Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
 • 1996- 1999: Giảng viên, Khoa Kinh tế, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn.
 • 10/2000- 6/2005: Giảng viên, Phó Trưởng phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học, Bí thư chi bộ khối văn phòng, Khoa Kinh tế, ĐHQG HN
 • 6/2005- 3/2007: Giảng viên, Trưởng phòng Đào tạo và Quản lý khoa học, Khoa Kinh tế, ĐHQG HN
 • 4/2007- 2009: Giảng viên, Trưởng phòng Đào tạo, Bí thư chi bộ khối hiệu bộ, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQG HN
 • 2008- 2014: Giảng viên, Trưởng phòng Đào tạo, phó Bí thư chi bộ Khối hiệu bộ, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQG HN
 • 10/2014 - 2017: Giảng viên, Phó Trưởng Ban Thanh tra và Pháp chế - Đại học Quốc gia Hà nội
 • 10/2017 đến nay: Phó Hiệu trưởng - Trường Đại học Kinh Tế - ĐHQGHN

3.2. Hướng dẫn, đào tạo HVCH, NCS:

 • Số lượng thạc sĩ đã và đang đào tạo: 45
 • Số lượng NCS đã và đang đào tạo : 2

4. Các công trình đã công bố:

4.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:

 1. Giáo trình: Đồng chủ biên : Nguyên lý Marketing, NXB Hà Nội, 2005.
 2. Sách tham khảo, Tham gia : Về chính sách đất nông nghiệp ở nước ta hiện nay, NXB chính trị Quốc gia, 2007.
 3. Sách tham khảo, chủ Biên: Chính sách đất nông nghiệp ở Trung Quốc hiện nay, NXB Đại học Quốc gia Hà nội, 2010.
 4. Sách tham khảo, Tham gia : Quản trị chiến lược, NXB Đại học Quốc gia Hà nội, 2015.

4.2. Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):

 1. Cách mạnh công nghiệp 4.0 cơ hội, thách thức và một số gợi ý đối với ngân hàng thương mại Việt nam, Tạp chí Ngân hàng 2019
 2. Nghiên cứu tương quan giữa căng thẳng trong công việc và hiệu quả công việc của cán bộ công nhân viên tại khối văn phòng vốn đầu tư nước ngoài tại Hà nội, Tạp chí nghiên cứu Ấn độ và Châu Á, 2017
 3. Phát triển nông sản hàng hoá ở Việt nam trong giai đoạn hiện nay: Những vấn đề đặt ra và giải pháp, Tạp chí Khoa học: Kinh tế - Luật- ĐHQGHN, 2004.
 4. Thực trạng quản lý Nhà nước về đất đai nông nghiệp ở Việt nam và kiến nghị, 2004.
 5. Giải pháp nhằm phát triển kinh tế hợp tác và Hợp tác xã ở Việt nam trong điều kiện mới, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2004.
 6. Các nguồn vốn nước ngoài ở Việt Nam. Thực trạng và những khuyến nghị chính sách, Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới, 2001.
 7. Một số ý kiến về phát triển nông nghiệp, nông thôn bổ sung vào dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội IX của Đảng, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2001.

5. Các đề tài nghiên cứu đã chủ trì hoặc tham gia:

 1. Chính sách đất đai nông nghiệp ở Trung quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt nam, Chủ trì, Cấp Đại học quốc gia, 2008- 2009.
 2. Xây dựng thí điểm nhóm nghiên cứu tại Khoa Kinh tế- ĐHQGHN, Chủ trì Đề tài cấp Đại học quốc gia, 2007-2008.
 3. Vai trò của Nhà nước đối với phát triển nông nghiệp hàng hoá ở Việt Nam, Chủ trì, Đề tài cấp Đại học quốc gia, 2006-2007.
 4. Chính sách đất đai nông nghiệp ở Việt nam trong thời kỳ đổi mới:Thực trạng và những vấn đề đặt ra, Chủ trì, Đề tài cấp ĐHQG, 2004-2005.
 5. Kinh tế hợp tác và hợp tác xã ở Việt Nam, Đề tài cấp Đại học Quốc gia, Đồng chủ trì, 2002- 2003.
 6. Một số vấn đề về tìm hiểu thị trường trong sản xuất kinh doanh, Đề tài cấp Trường, Chủ trì, 1994-1995.
 7. Đổi mới quản lý nông nghiệp ở Việt nam, Tham gia, Đề tài cấp Trường, 1992- 1993.
 8. Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành cao su Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Chủ trì, Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010-2011.