Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi phụ học kỳ I năm học 2011-2012 các môn Ngoại ngữ trong ĐHQGHN và ngoại ngữ 2 trong trường ĐHNN

Thông báo số 85/TB-ĐHNN ngày 10/2/2012 của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN.


>> Xem chi tiết thông báo tại đây.

UEB_Net