Trang Đào tạo đại học
 
Đăng ký môn học không thuộc chương trình đào tạo

Thông báo số: 2617/TB-ĐHKT ngày 14/12/2011 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Căn cứ thông báo số 2368/TB-ĐHKT ngày 25/11/2011 về việc đăng ký môn học học kỳ II năm học 2011-2012, căn cứ vào khung chương trình Đào tạo của các ngành học.

Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên đăng ký môn học không thuộc chương trình đào tạo trong học kỳ II năm học 2011-2012.

Đối với những sinh viên thuộc danh sách môn học không thuộc chương trình đào tạo (danh sách kèm theo) , nếu có nhu cầu hủy đăng ký học phải viết đơn theo mẫu và nộp tại Phòng Đào tạo tại giảng đường NTC từ ngày 15/12/2011 - 17/12/2011. Sau thời gian trên, nếu sinh viên không hủy đăng ký thì sinh viên sẽ phải nộp học phí đầy đủ.

>> Thông báo số: 2617/TB-ĐHKT.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN