Trang Đào tạo đại học
 
Về việc nhận bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy và hệ chính quy – Chương trình bằng kép tốt nghiệp đợt tháng 9/2011

Thông báo số 2219/TB-ĐHKT ngày 2/11/2011 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Căn cứ Quyết định công nhận tốt nghiệp số 1869/QĐ-ĐHKT ngày 30/9/2011, Trường ĐH Kinh tế thông báo cho sinh viên hệ đào tạo cử nhân chính quy (bao gồm cả Chương trình đào tạo bằng kép) về thời gian và thủ tục nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 9/2011 như sau:
  • Thời gian nhận bằng tốt nghiệp và bảng điểm: từ ngày 07/11/2011 đến ngày 09/11/2011 (trong giờ hành chính).
  • Địa điểm: Phòng 305 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Người nhận bằng phải mang theo chứng minh thư hoặc giấy tờ tuỳ thân hợp lệ; nếu nhận thay phải có giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật.
Lưu ý: đối với sinh viên tốt nghiệp chương trình bằng kép khi đến nhận bằng mang theo bản gốc bằng tốt nghiệp đại học ngành 1 để đối chiếu.

>> Thông báo số: 2219/TB-ĐHKT ngày 02/11/2011

Trường ĐHKT - ĐHQGHN