Trang Đào tạo đại học
 
Đăng ký môn học không thuộc chương trình đào tạo

Thông báo số 1571 ngày 25/08/2011 của Trường ĐHKT - ĐHQGHNCăn cứ thông báo số 1330/TB-ĐHKT ngày 29/07/2011 về việc đăng ký môn học học kỳ I năm học 2011-2012, căn cứ vào khung chương trình Đào tạo của các ngành học.

Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên đăng ký môn học không thuộc chương trình đào tạo trong học kỳ I năm học 2011-2012.

Đối với những sinh viên thuộc danh sách môn học không thuộc chương trình đào tạo, nếu có nhu cầu hủy đăng ký học phải viết đơn theo mẫu và nộp tại Phòng Đào tạo ngày 26/8/2011 và 29/8/2011. Sau thời gian trên, nếu sinh viên không hủy đăng ký thì sinh viên sẽ phải nộp học phí đầy đủ với mức 225.000 đồng / 1 tín chỉ.

Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.

Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo, Phòng 305 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại: 3.754 7506 (305)
>> Danh sách sinh viên.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN