Trang Đào tạo đại học
 
Kết quả thi môn tiếng Anh chương trình bằng kép liên kết với Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN năm 2011Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm thi môn tiếng anh của kỳ thi tuyển sinh chương trình bằng kép liên kết với Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN