Trang Đào tạo đại học
 
Triển khai các môn học theo thoả thuận hợp tác với ĐH Kinh tế-Luật - ĐHQGHCM

Thông báo số1354/TB-ĐHKT ngày 01/08/2011 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Căn cứ các thoả thuận hợp tác giữa Trường ĐH Kinh tế, ĐHQG Hà Nội  và ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG Hồ Chí Minh về việc công nhận kết quả học tập các môn học trong chương trình đào tạo đại học theo phương thức tín chỉ giữa hai Trường, Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN thông báo danh sách các môn học được công nhận kết quả học tập như sau:

1. Danh sách các môn học được hai Trường công nhận kết quả học tập:


STT
Môn học
Số tín chỉ
Ghi chú
1
Kinh tế lượng
3
 
2
Lịch sử các học thuyết kinh tế
3
 
3
Kinh tế môi trường
3
 
4
Kinh tế quốc tế
3
 
5
Nguyên lý marketing
3
 
6
Nguyên lý kế toán
3
 
7
Tài chính quốc tế
3
 
8
Marketing quốc tế
3
 
9
Kế toán quốc tế
3
 
10
Quản trị học
3
 
11
Quản trị chiến lược
3
 
12
Kế toán tài chính
3
 
13
Kiểm toán
3
 
14
Thương mại điện tử
3
 
15
Kinh tế phát triển
3
 
16
Kinh tế tiền tệ - ngân hàng
3
 
17
Kinh tế công cộng
3
 
 Danh sách gồm 17 môn học.2. Danh sách các môn học được Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN công nhận kết quả học tập:

STT
Môn học
Số tín chỉ
Ghi chú
1
Kinh tế vi mô 2
4
 
Danh sách gồm 01 môn học.
 
Đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên biết để đăng ký học các môn học trên tại Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG Hồ Chí Minh nếu phù hợp với kế hoạch học tập của sinh viên và gửi kết quả học tập về Phòng Đào tạo Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN.
Sinh viên có nhu cầu đăng ký học tham khảo thời khoá biểu theo địa chỉ : http://www.ecovnuhcm.edu.vn/.
 
Chi tiết liên hệ: 
Phòng Đào tạo - Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN
Địa chỉ: Phòng 305 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (04)3754 7506 (máy lẻ 305, 315)   


Trường ĐHKT - ĐHQGHN