Trang Đào tạo đại học
 
Đăng ký thông tin sinh viên trên cổng thông tin điện tử VNU

Công văn số 667 /ĐHKT-CTSV ngày 26/4/2011 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Kính gửi:  Các Khoa trực thuộc

Thực hiện công văn số 1182/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 21/04/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc đăng ký thông tin sinh viên lên cổng thông tin điện tử VNU, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đang xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp phục vụ cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý của ĐHQGHN. Việc triển khai đăng ký và quản lý thông tin sinh viên qua mạng là một trong những tiêu chuẩn đánh giá thi đua của các đơn vị, tập thể trong toàn ĐHQGHN.

Để triển khai thực hiện tốt việc đăng ký và quản lý thông tin sinh viên qua mạng ĐHQGHN, Ban Giám hiệu đề nghị các Khoa triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Thông báo rộng rãi và yêu cầu bắt buộc toàn bộ sinh viên của Khoa đăng ký thông tin trên cổng thông tin điện tử của ĐHQGHN bắt đầu từ ngày Thứ Tư, 27/04/2011 đến hết ngày thứ Năm (12/05/2011) với những nội dung cụ thể:

1.1. Sử dụng mã số sinh viên đã được cấp làm tên truy cập và mật khẩu đăng nhập. Phải đổi mật khẩu ngay sau lần đầu đăng nhập. Sinh viên có thể xem hướng dẫn sử dụng cổng đăng ký thông tin người học theo bản đính kèm hoặc về máy tại địa chỉ: http://daotao.vnu.edu.vn/ .

1.2. Sinh viên cần đăng ký đầy đủ các thông tin cần thiết trên cổng thông tin đồng thời phải tự chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của thông tin mà mình đã nhập. Sau thời hạn đăng ký (sau ngày 12/5/2011) toàn bộ dữ liệu thông tin đã được chốt thì sinh viên không thể tự sửa chữa, thay đổi được nữa.

2. Mọi thắc mắc phát sinh, sinh viên cần liện hệ với cán bộ lớp/ trợ lý khoa để được trợ giúp.

>> Công văn số 667 /ĐHKT-CTSV ngày 26/4/2011


Trường ĐHKT - ĐHQGHN