Trang Đào tạo đại học
 
Đăng ký tham gia thi thử trực tuyến dành cho sinh viên khóa QH-2018-E trở về trước

Công văn số 2512/ĐHKT-ĐT ngày 16/8/2021 về việc đăng ký tham gia thi thử trực tuyến dành cho sinh viên khóa QH-2018-E trở về trước


Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tất cả sinh viên làm quen với hình thức thi trực tuyến, trường Đại học Kinh tế thông báo tổ chức kỳ thi thử trực tuyến cho sinh viên khóa QH-2018-E trở về trước thi thử trên phần mềm thi trực tuyến (sinh viên QH-2019-E, QH-2020-E và một số sinh viên khóa QH-2018-E trở về trước đã được tham gia thi trực tuyến sẽ không phải tham gia thi thử nữa)

Địa chỉ trang web thi trực tuyến: https://thionline.ueb.edu.vn/

Sinh viên đăng ký thi theo địa chỉ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIHcB4bbHYd5Gi5eyPyzxm21LxAvp5gag5V-h3sz2skt1khg/viewform?usp=pp_url

Thời hạn đăng ký: 2 ngày 18,19/8/2021 (Chỉ áp dụng cho sinh viên khóa QH-2018-E trở về trước chưa được tham gia thi trực tuyến). Sau thời gian trên nhà trường sẽ chốt danh sách và sinh viên không thể đăng ký được nữa.

Đây là đợt cuối cùng nhà trường tổ chức thi thử trực tuyến trên phần mềm dành cho sinh viên các khóa cũ, đề nghị các sinh viên đăng ký thi. Nhà trường sẽ không giải quyết cho các trường hợp sinh viên không tham gia thi thử và không biết cách thi kỳ thi chính thức.

Đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

 
Download Công văn tại đây>>> 

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN