Trang Đào tạo đại học
 
THÔNG BÁO: Tăng cường triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Theo thông báo số 1394/ĐHKT-HCVP của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


   Căn cứ Công điện số 570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 05/5/2021 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới;
   Căn cứ Công văn số 1276/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 07/5/2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tăng cường triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19;
   Trước tình hình diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường của dịch bệnh Covid-19 ở Việt Nam nói chung, Thủ đô Hà Nội nói riêng, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đề nghị các đơn vị đặc biệt lưu ý thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:
   1. Các khoa, viện, trung tâm đào tạo tiếp tục triển khai hoạt động giảng dạy - học tập trực tuyến (online) theo kế hoạch chung.
   2. Triển khai quyết liệt các chỉ đạo của cấp trên và hướng dẫn “5K” của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Phổ biến, quán triệt thông tin tới toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh nghiêm túc chấp hành pháp luật, tuân thủ và đảm bảo các điều kiện an toàn trong phòng, chống dịch bệnh (đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và dung dịch sát khuẩn, thực hiện khai báo y tế,…). Yêu cầu toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế toàn dân, khai báo y tế của Trường theo đúng quy định. Các cá nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu không tự giác hoặc khai báo y tế không trung thực.
   3. Phòng Tổ chức - Nhân sự căn cứ điều kiện thực tiễn xây dựng phương án bố trí cán bộ, người lao động khối hành chính, nghiên cứu và phục vụ tổ chức họp, thực hiện nhiệm vụ bằng hình thức trực tuyến (online) tại Trường, tại nhà nhưng phải đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc và đảm bảo các điều kiện an toàn trong phòng, chống dịch bệnh.
   4. Tạm dừng các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, các sự kiện tập trung đông người, tham quan, dã ngoại,…đến thời điểm thích hợp (khuyến khích tổ chức các sự kiện bằng các hình thức trực tuyến (online)).
   5. Phòng Hành chính - Tổng hợp thường xuyên thực hiện vệ sinh toàn bộ các khu vực làm việc, giảng đường, quét dọn loại bỏ đất bụi, chất hữu cơ, làm sạch bề mặt nền nhà, bàn ghế, tay vịn cầu thang, tay nắm cửa,...bằng hóa chất tẩy rửa diệt khuẩn đồng thời bố trí đủ nước sạch và dung dịch rửa tay, xà phòng diệt khuẩn tại các nhà vệ sinh, khu vực làm việc, giảng đường.
   4. Phòng Chính trị và Công tác sinh viên triển khai việc rà soát, cập nhật thông tin khai báo y tế, lập danh sách cán bộ, giảng viên khai báo gửi về Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 của Trường và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của ĐHQGHN trước 16h30 hàng ngày.
   5. Phòng Truyền thông và Quản trị thương hiệu, các đơn vị trong toàn Trường phối hợp với Đoàn Thanh niên thực hiện truyền thông, phổ biến và động viên cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh biết và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.
   6. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Trường và Trưởng các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm phải thường xuyên quan tâm, nắm bắt và cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh liên quan tới cán bộ, giảng viên và sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của đơn vị mình.
   Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./
   >> Xem thông báo chi tiết tại đây. 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN