Trang Đào tạo đại học
 
THÔNG BÁO: Về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3, nghỉ Lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2021

Thực hiện Thông báo số 1189/TB-ĐHKT ngày 16/4/2021 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3, nghỉ Lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2021


Để đảm bảo an toàn PCCC, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đảm bảo tốt mọi mặt trong dịp nghỉ Lễ, Phòng Hành chính - Tổng hợp kính đề nghị các đơn vị thực hiện tốt các nội dung trong Thông báo số 1189/TB-ĐHKT (Chi tiết theo file đính kèm) và lưu ý một số điểm sau:
1. Thủ trưởng các đơn vị thông báo lịch nghỉ Lễ tới toàn thể cán bộ, giảng viên đơn vị mình.
2. Tổ chức dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp ngăn nắp phòng làm việc và tắt toàn bộ thiết bị, máy móc, điện; đóng toàn bộ các cửa sổ, cửa ra vào trước khi nghỉ lễ, thay nước các lọ thủy tinh có trồng cây tại đơn vị.
Kính đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hoặc có vấn đề phát sinh trong dịp nghỉ Lễ, Thủ trưởng đơn vị liên lạc trực tiếp với BGH hoặc Phòng HCTH để phản ánh tình hình và xử lý công việc nhằm đảm bảo tốt về mọi mặt trong dịp nghỉ Lễ.
>> Xem chi tiết thông báo tại đây 
Phòng Hành chính - Tổng hợp trân trọng thông báo.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN