Trang Đào tạo đại học
 
Điều chỉnh thời gian học kết hợp Giáo dục Quốc phòng – An ninh và Giáo dục thể chất cho sinh viên khóa QH-2019-E

Thông báo số 344/TB-ĐHKT ngày 04/02/2021 về việc điều chỉnh thời gian học kết hợp Giáo dục Quốc phòng – An ninh và Giáo dục thể chất cho sinh viên khóa QH-2019-E


Căn cứ lịch trình đào tạo năm học 2020-2021 ban hành kèm Công văn số 2120/ĐHKT-ĐT ngày 06/08/2020 về việc lịch trình đào tạo năm học 2020-2021 của Trường Đại học Kinh tế,

Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp,

Trường Đại học Kinh tế thông báo điều chỉnh thời gian học kết hợp Giáo dục Quốc phòng – An ninh và Giáo dục thể chất cho sinh viên khóa QH-2019-E, cụ thể như sau:

Thời gian học đã thông báo: Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 04/04/2021.

Thời gian học điều chỉnh (dự kiến): Từ ngày 14/03/2021 đến ngày 25/04/2021.

Từ ngày 22/02/2021 đến hết ngày 12/03/2021 sinh viên khóa QH-2019-E học các học phần chuyên môn theo đúng Thời khóa biểu học kỳ II, năm học 2020-2021 đã thông báo.

Nếu có thay đổi về lịch học Trường Đại học Kinh tế sẽ có thông báo đến sinh viên.

 
Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN