Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo tuyển sinh trao đổi sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế học kỳ II, năm học 2020-2021

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế học kỳ II, năm học 2020-2021


1. Đối tượng:

 • Sinh viên đang theo học chương trình đào tạo Chất lượng cao TT 23, đã hoàn thành ít nhất một học kỳ.
 • Có điểm trung bình chung tích lũy tính từ đầu khóa học đến thời điểm đăng ký xét tuyển chương trình trao đổi đạt từ 2,5 trở lên.
 • Có đủ điều kiện về tài chính để tham gia chương trình trao đổi.

2. Thời gian học:

 • Học kỳ II, năm học 2020-2021: từ ngày 10/01/2021.
 • Phòng Đào tạo sẽ thông báo thời khóa biểu và địa điểm học cho sinh viên sau khi sinh viên đăng ký.
>>> Đăng ký tham gia tại đây: 
3. Chi phí tham gia chương trình:
 • Sinh viên không phải nộp thêm học phí khi tham gia chương trình trao đổi.
 • Sinh viên tự túc sinh hoạt phí và các chi phí phát sinh khác khi tham gia chương trình trao đổi.
 

 


4. Trách nhiệm của sinh viên:

 • Chấp hành các quy định của pháp luật, các quy chế, nội quy của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN và Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế.
 • Tuân thủ thời khóa biểu, các quy định về học tập, kiểm tra đánh giá, quy định về rèn luyện và các quy định có liên quan khác tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế trong thời gian trao đổi.
 • Các chi phí phát sinh khi sinh viên tham gia các hoạt động đào tạo ngoài chương trình đào tạo thỏa thuận của hai trường hoặc các hoạt động ngoài quy định đào tạo chuẩn như: học lại, học cải thiện điểm,.. nộp tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế theo quy định.
 • Chịu trách nhiệm về đi lại, chỗ ăn ở, sinh hoạt và các chi phí bảo hiểm, y tế và các chi phí khác liên quan trong thời gian học trao đổi tại trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định của pháp luật và của hai Trường đối với sinh viên trao đổi.

5. Cách thức đăng ký xét tuyển:

 • Sinh viên đăng ký xét tuyển tại các Khoa/Viện (Theo mẫu Phụ lục 1). Các Khoa/Viện tập hợp danh sách sinh viên đạt yêu cầu (Theo mẫu Phụ lục 2) gửi Phòng Đào tạo trước ngày 10/12/2020.
 • Cố vấn học tập của các lớp có trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn sinh viên đăng ký tham gia chương trình trao đổi.

Lưu ý:

(i) Học phần sinh viên đăng ký tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế chỉ được công nhận tương đương khi có số tín chỉ không nhỏ hơn số tín chỉ của học phần tương ứng trong chương trình đào tạo của sinh viên theo học tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

(ii) Sinh viên chỉ được đăng ký học tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế và công nhận kết quả học tập các học phần giảng dạy bằng tiếng Việt trong khung chương trình đào tạo sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Các học phần học bằng tiếng Anh sinh viên phải tích lũy tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

(iii) Trong trường hợp sinh viên đã hoàn thành một học kỳ theo chương trình trao đổi và có nguyện vọng đăng ký học học kỳ ngay sau đó có thể đăng ký trực tiếp tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế trong thời hạn ít nhất 1 tuần trước khi bắt đầu học kỳ mới tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế.

(iv) Trong trường hợp sinh viên đã tham gia học nhưng chưa hoàn thành các học phần đã đăng ký tại trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế có nguyện vọng tiếp tục hoàn thành các học phần này tại trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN cần liên hệ ngay với phòng Đào tạo – Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN theo thông tin tại mục 7 để được tư vấn hỗ trợ.

6. Công bố kết quả trúng tuyển và nhập học

Nhà trường sẽ công bố danh sách sinh viên được chấp nhận học trao đổi tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế: trước 17h00 ngày 20/12/2020 (xem tại website Trường Đại học Kinh tế).

7. Thông tin liên hệ:

- Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

- Địa chỉ: Phòng 401, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại: 024.37547506 (máy lẻ: 554 – Dương Đức Hoàn).

Trường Đại học Kinh tế trân trọng thông báo./.

Download thông báo tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN