Trang Đào tạo đại học
 
Cấp tài khoản đăng nhập Cổng thông tin ĐHQGHN cho sinh viên khóa QH-2020-E

Công văn số 3375/ĐHKT-ĐT ngày 9/11/2020 về việc cấp tài khoản cho sinh viên khóa QH-2020-E


Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Khóa QH-2020-E có thể truy cập vào Cổng thông tin ĐHQGHN để kiểm tra thông tin cá nhân, đăng ký học, xem kết quả học tập, xem lịch thi, download đề cương môn học; Phòng Đào tạo cung cấp tài khoản cho sinh viên Khóa QH-2020-E cụ thể như sau:

Tên truy cập: Mã sinh viên

Mật khẩu: Mã sinh viên

Địa chỉ truy cập: http://daotao.vnu.edu.vn/dkmh/login.asp

Đề nghị sinh viên đổi mật khẩu, cập nhật thông tin cá nhân. Sau khi đăng nhập lần đầu tiên, phải tự bảo mật và chịu trách nhiệm về mật khẩu của mình.

Sinh viên xem hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin ĐHQGHN tại đây

Đề nghị viện QTKD và các Khoa thông báo cho sinh viên khóa QH-2020-E được biết.

 
Download Công văn tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN