Trang Đào tạo đại học
 
Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học CHUO, Nhật Bản trong năm học 2020 – 2021

Thực hiện nội dung công văn của Đại học Quốc gia Hà Nội về chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học CHUO, Nhật Bản năm học 2020-2021, nhà Trường đề nghị các Khoa/Viện xét chọn sinh viên đủ tiêu chuẩn như sau:


1. Đối tượng tham dự: Sinh viên của ĐHQGHN.

2. Thời gian tham dự: Kỳ học mùa xuân 2021 (từ tháng 03-08/2021).

3. Chỉ tiêu: 04 sinh viên của ĐHQGHN.

4. Điều kiện tham dự chương trình :

- Là sinh viên đại học năm thứ 2, năm thứ 3 hệ chính quy của ĐHQGHN.

- Có điểm trung bình chung (TBC) các học kỳ tối thiểu 2.8/4.0.

- Trình độ ngoại ngữ:

+) Tiếng Nhật: chứng chỉ Tiếng Nhật N3 trở lên.

+) Tiếng Anh: chứng chỉ IELTS 5.5 (hoặc tương đương) trở lên.

5. Hồ sơ đăng ký:

- Đơn đăng ký (mẫu của ĐHQGHN);

- Bảng điểm bằng tiếng Anh có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Giấy khám sức khỏe;

- Chứng chỉ ngoại ngữ;

- Photo hộ chiếu.

*Lưu ý: Sinh viên đăng ký tham dự chương trình phải scan và lưu giữ hồ sơ bản mềm để nộp khi có yêu cầu.

6. Chi phí tham dự chương trình:

Sinh viên tham dự chương trình trao đổi được miễn học phí và các chi phí đăng ký học ban đầu. Các chi phí sinh hoạt khác sinh viên tham khảo thêm thông tin tại tài liệu đính kèm và trong website thông báo chương trình của ĐH CHUO: Xem tại đây.

 

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa - Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

 

Đề nghị các Khoa/Viện thông báo chương trình này tới sinh viên, lập danh sách sinh viên và hồ sơ sinh viên gửi về Trường (qua Phòng CT&CTSV) muộn nhất ngày 18/9/2020.

Quá thời hạn nêu trên, nếu các Khoa/Viện nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về phòng CT&CTSV thì Nhà trường sẽ xem như các Khoa/Viện đó không tham dự chương trình này.

Trân trọng ./.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN