Trang Đào tạo đại học
 
Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Kyushu, Nhật Bản năm học 2020 – 2021

Thực hiện nội dung công văn của Đại học Quốc gia Hà Nội về chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Kyushu, Nhật Bản năm học 2020-2021, Nhà trường đề nghị các Khoa/Viện xét chọn sinh viên đủ tiêu chuẩn như sau:


1. Đối tượng tham dự: Sinh viên của ĐHQGHN.

2. Các chương trình trao đổi:

- Chương trình trao đổi bậc Cử nhân và Sau đại học;

- Chương trình Japan in Today’s World (JTW);

- Chương trình Japanese Language and Culture Courses (JLCC).

3. Thời gian tham dự:

- Chương trình trao đổi: 01 học kỳ, bắt đầu từ tháng 3/2021;

- Chương trình JTW: 01 năm học (02 học kỳ), bắt đầu từ tháng 3/2021;

- Chương trình JLCC: 01 năm học (02 học kỳ), bắt đầu từ tháng 10/2021.

4. Chỉ tiêu: 02 sinh viên của ĐHQGHN.

5. Điều kiện tham dự chương trình :

- Là sinh viên đại học năm thứ 2 và năm thứ 3 hoặc học viên cao học đã hoàn thành tối thiểu 2 học kỳ tại ĐHQGHN;

- Có điểm trung bình chung (TBC) các học kỳ tối thiểu 3.2/4.0;

- Trình độ ngoại ngữ:

+) Tiếng Anh: Tối thiểu phải có chứng chỉ IELTS 6.0 hoặc TOEFL iBT 79 đối với các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh (chương trình trao đổi hoặc JTW);

+) Tiếng Nhật: Chứng chỉ tiếng Nhật N1 đối với các chương trình giảng dạy bằng tiếng Nhật (chương trình JLCC có thể chấp nhận tiếng Nhật N2).

6. Hồ sơ đăng ký:

- Đơn đăng ký (theo mẫu Trường Đại học Kyushu);

- Bảng điểm bằng tiếng Anh có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Thư giới thiệu của giảng viên;

- Chứng chỉ ngoại ngữ phù hợp với chương trình;

- Bài luận cá nhân và Định hướng nghiên cứu/học tập;

- Giấy khám sức khỏe;

- Photo hộ chiếu.

*Lưu ý: Sinh viên đăng ký tham dự chương trình phải scan hồ sơ để nộp khi có yêu cầu.

7. Chi phí tham dự chương trình :

- Sinh viên tham dự chương trình được miễn học phí, chi phí tài liệu học tập trong quá trình trao đổi;

- Sinh viên có cơ hội nhận học bổng JASSO trị giá 80.000 yen/tháng hoặc học bổng chính phủ Nhật Bản trị giá 120.000 – 150.000 yen/tháng.

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa - Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Đề nghị các Khoa/Viện thông báo chương trình này tới sinh viên, lập danh sách sinh viên và hồ sơ sinh viên gửi về Trường (qua Phòng CT&CTSV) muộn nhất ngày 18/9/2020.

Quá thời hạn nêu trên, nếu các Khoa/Viện nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về phòng CT&CTSV thì Nhà trường sẽ xem như các Khoa/Viện đó không tham dự chương trình này.

Trân trọng./.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN