Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo về lịch học các học phần BẬC ĐẠI HỌC do các trường trong ĐHQGHN phụ trách giảng dạy cho ĐHKT (16/3/2020)

Căn cứ thông báo KHẨN về lịch học các học phần BẬC ĐẠI HỌC do các trường trong ĐHQGHN phụ trách giảng dạy cho Trường ĐH Kinh tế đã đăng tải ngày 15/03/2020,


Căn cứ thực tế GV các đơn vị trong ĐHQGHN (Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Ngoại ngữ, Khoa Luật) đăng ký giảng dạy online cho sinh viên Trường ĐH Kinh tế cập nhật tới thời điểm 8h45' ngày 16/03/2020,

Nhà Trường thông báo CẬP NHẬT về lịch học các học phần BẬC ĐẠI HỌC do các trường trong ĐHQGHN phụ trách giảng dạy cho Trường ĐH Kinh tế như sau:
 
1. DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN CHƯA TRIỂN KHAI giảng dạy Online cập nhật ngày 16/3/2020, danh sách đính kèm. Lịch học của các lớp học phần này sẽ chờ thông báo tiếp theo.
 
2. DANH SÁCH CÁC HỌC PHẦN SẼ HỌC ONLINE: danh sách đính kèm, trong đó:
2.1. Các học phần CẬP NHẬT so với thông báo đăng tải ngày 15/3/2020: màu xanh lá cây
2.2. Các học phần áp dụng giảng dạy online từ 23/3/2020: màu vàng.
Sinh viên cần lưu ý theo dõi để lên lớp đúng Thời khóa biểu!

Nhà trường sẽ có những thông báo tiếp theo cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến giảng dạy online.
Kính đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho sinh viên biết và thực hiện./. 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN