Trang Đào tạo đại học
 
Nghỉ học chiều ngày 16/10 và ngày 17/10 tại giảng đường Việt Úc

Thông báo số 3123/TB-ĐHKT ngày 16/10/2019 về việc nghỉ học chiều ngày 16/10 và ngày 17/10 tại giảng đường Việt Úc


Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tới toàn thể giảng viên và sinh viên lịch nghỉ học, cụ thể như sau:

Do Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà cắt nước tại khu vực giảng đường Việt Úc đến hết ngày 17/10/2019 nên tất cả các lớp học tổ chức tại giảng đường Việt Úc nghỉ học từ chiều ngày 16/10/2019 đến hết ngày 17/10/2019.

Giảng viên dạy bù cho sinh viên vào tuần dự trữ của học kỳ hoặc tự sắp xếp lịch học bù phù hợp.

Kính đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho giảng viên, sinh viên biết và thực hiện./.

 
Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN