Trang Đào tạo đại học
 
Đăng ký nhận chứng chỉ đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên và học viên sau đại học

Thông báo số 1047/TB-ĐHNN ngày 4/9/2019 của Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội về việc đăng ký nhận Giấy chứng nhận/Chứng chỉ đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên và học viên sau đại học trong Đại học Quốc gia Hà Nội


>>> Xem chi tiết thông báo tại đây

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN