Trang Đào tạo đại học
 
Chương trình trao đổi học viên, sinh viên tại Đại học Kanagawa, Nhật Bản trong năm 2020 - 2021

Thực hiện nội dung công văn của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thông báo của Đại học Kanagawa, Nhật Bản về chương trình trao đổi dành cho học viên, sinh viên, nhà Trường đề nghị các Khoa/Viện xét chọn sinh viên đạt tiêu chuẩn sau:


1. Đối tượng tham dự: học viên và sinh viên.

2. Thời gian tham dự: tháng 03/2020 – 01/2021.

3. Chỉ tiêu: 3 sinh viên/học viên.

4. Điều kiện tham dự khóa học:

- Là sinh viên đại học năm thứ 2, năm thứ 3 hoặc học viên cao học đã hoàn thành ít nhất 01 học kỳ.

- Có điểm trung bình chung (TBC) các học kỳ tối thiểu 2.8/4.0.

- Có trình độ tiếng Anh tối thiểu là IELTS 5.5 hoặc tiếng Nhật tối thiểu N2. Sinh viên/học viên cần tìm hiểu kỹ về yêu cầu ngôn ngữ đối với chương trình đào tạo (chi tiết tham khảo tài liệu đính kèm).

5. Hồ sơ đăng ký:

- Sinh viên/học viên hoàn thiện mẫu đơn đăng ký của ĐHQGHN.

- Bảng điểm có xác nhận của đơn vị đào tạo.

- Giấy khám sức khỏe có xác nhận của bệnh viện/phòng khám.

- Chứng chỉ ngoại ngữ.

- Photo hộ chiếu.

6. Chi phí tham dự khóa học: Sinh viên/Học viên tham dự chương trình trao đổi sinh viên với Đại học Kanagawa sẽ được miễn học phí.

Các chi phí khác sinh viên/học viên tự thanh toán. Sinh viên tham khảo thêm thông tin chương trình theo tài liệu đính kèm và tại website của Đại học Kanagawa:

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Các Khoa/Viện lập danh sách sinh viên theo mẫu sau (kèm hồ sơ) và gửi về Phòng CT&CTSV muộn nhất 10h ngày 2/10/2019.

TT

Họ tên

Ngày sinh

Lớp

Điểm TBC

Điểm RL năm học 2018 - 2019

Hoạt động NCKH và hoạt động khác

Địa chỉ/ Điện thoại/ Email

1

             
 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN