Trang Đào tạo đại học
 
Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Kansai, Nhật Bản

Thực hiện nội dung công văn của Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Kansai, Nhật Bản, Nhà trường đề nghị các Khoa/Viện xét chọn sinh viên đạt tiêu chuẩn sau:


1. Đối tượng tham gia: sinh viên đại học hệ chính quy và học viên thạc sĩ.

2. Thời gian trao đổi: 1 kỳ hoặc 1 năm (bắt đầu từ kỳ học mùa Thu 2019).

3. Chỉ tiêu: 02 sinh viên/học viên đi trao đổi.

4. Tiêu chí xét chọn

- Đáp ứng các yêu cầu của ĐHQGHN đối với sinh viên đi học trao đổi và yêu cầu của trường đối tác.

- Là sinh viên đại học năm thứ 2 hoặc thứ 3 hệ chính quy hoặc học viên thạc sĩ đã hoàn thành ít nhất 01 kỳ học trở lên.

- Đạt điểm trung bình chung (các kỳ đã học) từ 2.8/4.0 trở lên.

- Có trình độ tiếng Anh tối thiểu IELTS 5.5 hoặc tương đương đối với chương trình yêu cầu đào tạo bằng tiếng Anh và N2 tiếng Nhật đối với chương trình đào tạo bằng tiếng Nhật.

5. Hồ sơ đăng ký:

- Đơn đăng ký (theo mẫu).

- Bảng điểm có xác nhận của trường.

- Giấy khám sức khỏe (Mẫu của ĐH Kansai).

- Chứng chỉ ngoại ngữ.

- Photo hộ chiếu.

- Thư đề cử sinh viên có chữ ký của đơn vị đào tạo (Mẫu của ĐH Kansai http://www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/ES/recommendation.pdf)

- Học viên cao học khi đăng ký cần 1 bản kế hoạch nghiên cứu đính kèm.

Sinh viên/học viên phải scan các hồ sơ để nộp khi có yêu cầu.

6. Học phí: Sinh viên/học viên được miễn học phí trao đổi. Các chi phí vé máy bay, bảo hiểm, sinh hoạt phí, tài liệu học tập…sinh viên/học viên tự chi trả.

Đăng ký hồ sơ trực tuyến: Sau khi được ĐHQGHN đề cử tham gia chương trình, sinh viên/học viên phải hoàn thiện hồ sơ đăng ký trực tuyến theo quy định của đối tác tại website: https://dia.jm.kansai-u.ac.jp/ace/.

Để biết thêm thông tin về chương trình sinh viên/học viên tham khảo tại website:

- http://www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/2019fall/applicationguideen.pdf (Thông tin tổng quát về thủ tục thực hiện)

- http://www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/2019fall/factsheet.pdf (Thông tin tổng hợp về chương trình)

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Các Khoa/Viện lập danh sách sinh viên theo mẫu sau (kèm hồ sơ) và gửi về Phòng CT&CTSV muộn nhất ngày 10/4/2019.

TT

Họ tên

Ngày sinh

Lớp

Điểm TBC

Điểm RL năm học 2018-2019

Hoạt động NCKH và hoạt động khác

Địa chỉ/ Điện thoại/ Email

1

             

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN