Trang Đào tạo đại học
 
Chương trình trao đổi sinh viên Đại học Kyushu, Nhật Bản trong năm 2018 - 2019

Thông báo số 3621/ĐHKT-CTSV ký ngày 26/12/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


>> Download thông báo tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN