Trang Đào tạo đại học
 
Về học phần tiên quyết cho các chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT

Quyết định số 3053/QĐ-ĐHKT ngày 14.11.2018 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN Về học phần tiên quyết cho các chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT


Tải tệp đính kèm tại đây >>>

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN