Trang Đào tạo đại học
 
Điều chỉnh thời khóa biểu bậc đại học chính quy ngành Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao – Lớp QH-2021-E QTKD TT 1

Thông báo số 1306/TB-ĐHKT ngày 27/4/2021 về việc Điều chỉnh thời khóa biểu bậc đại học chính quy ngành Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao – Lớp QH-2021-E QTKD TT 1


Căn cứ Thông báo số 1281/TB-ĐHKT ngày 23/04/2021 về việc thời khóa biểu bậc đại học chính quy ngành Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao – Lớp QH-2021-E QTKD TT 1,

Căn cứ nguyện vọng của sinh viên,

Nhà trường thông báo điều chỉnh thời khóa biểu lớp QH-2021-E QTKD TT 1, cụ thể như sau:

STT

Tên học phần

Mã lớp HP

GV giảng dạy

Thời khóa biểu đã thông báo

Thời khóa biểu điều chỉnh

1

Kỹ năng làm việc theo nhóm

BSA1054 - TT

ThS. Bùi Thị Quyên

ThS. Phạm Nhật Linh

Sáng thứ 7 từ 8h00 đến 11h50

Chiều thứ 4 từ 16h00 đến 20h00

Kính đề nghị Viện Quản trị kinh doanh thông báo cho giảng viên và sinh viên biết để thực hiện./.

 
Download Thông báo tại đây>>> 

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác