Trang Đào tạo đại học
 
Phòng tư liệu Trường Đại học Kinh tếI. Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng tư liệu Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội do Phòng Đào tạo trực tiếp quản lý. Những tài liệu của phòng tư liệu mang tính chuyên biệt, chuyên sâu về Kinh tế. Phòng tư liệu có những chức năng sau:

1. Phục vụ yêu cầu của cán bộ và người học (Sinh viên, học viên, NCS) của Trường Đại học Kinh tế trong việc mượn, trả, tra cứu tài liệu (Giáo trình, tư liệu, sách báo, tạp chí…)

2. Quản lý, lưu trữ, sắp xếp, thống kê tài liệu có trong thư viện theo quy định của công tác thư viện: Cập nhật tài liệu mới, đánh mã tài liệu theo quy định, sắp xếp tài liệu theo từng nhóm, từng loại tài liệu, sắp xếp theo thứ tự.

3. Là đầu mối tiếp nhận tài liệu các nguồn tài liệu khác nhau.

4. Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ và khai thác tư liệu thông tin , sách báo, tạp chí, giáo trình, tài liệu điện tử phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

5. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo trường ĐHKT.

II. Số lượng tài liệu trong thư viện tính đến tháng 11/2010:

TT
Tên tài liệu
Đơn vị tính
Số lượng
Ghi chú

1.       

Luận văn thạc sĩ

Quyển
641
 

2.       

Luận án Tiến sĩ

Quyển
3
 

3.       

Khóa luận

Quyển
945
 

4.       

Giáo trình

Đầu sách

26

Do trường ĐHKT biên soạn

5.       

Học liệu

Đầu tài liệu

663

Có nhiều đầu tài liệu có số lượng nhiều

6.       

Sách tiếng Việt

Đầu tài liệu

598

7.       

Sách tiếng Anh

Đầu tài liệu

988

8.       

Sách báo, ấn phẩm, tạp chí khác

Đầu tài liệu

326
 
III. Thời gian phục vụ

Thời gian phục vụ của Phòng tư liệu theo quy định của trường ĐHKT:

  • Sáng từ 8h30-11h30.
  • Chiều từ 14h-16h30.
  • Chiều thứ 4, thứ 7, chủ nhật nghỉ phục vụ.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN