Trang Đào tạo đại học
 
Điều chỉnh ca thi trực tuyến của sinh viên khóa QH-2019-E, Học kỳ II năm học 2020-2021

Công văn số 1885/ĐHKT-ĐT ngày 28/6/2021 về việc điều chỉnh ca thi trực tuyến của sinh viên khóa QH-2019-E, Học kỳ II năm học 2020-2021


Căn cứ công văn số 1800/ĐHKT-ĐT ngày 18/6/2021 về việc lịch thi trực tuyến của sinh viên khóa QH-2019-E, học kỳ II năm học 2020-2021;

Căn cứ việc đáp ứng lượng sinh viên truy cập của đường truyền tải mạng trên phần mềm thi trực tuyến;

Trường Đại học Kinh tế thông báo thay đổi thời gian ca thi các học phần tổ chức thi trực tuyến (chi tiết kèm theo)

Lưu ý: trường hợp sinh viên không đảm bảo được thiết bị để tham gia thi trực tuyến được, nhà trường sẽ bố trí phòng máy riêng để tổ chức thi cho sinh viên.

Nơi nhận đăng ký thi tại phòng máy: đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo, P.401 - Nhà E4 - 144 Xuân Thủy; Thời gian đăng ký: ngày 30/6/2021.

Nhà trường sẽ không giải quyết cho các trường hợp sinh viên nêu lý do lỗi máy tính không thể tham dự thi được.

Đề nghị các Khoa/ Viện QTKD thông báo đến tất cả giảng viên, sinh viên được biết và thực hiện.

Đề nghị Trung tâm ĐBCLGD cung cấp đề thi trực tuyến theo lịch thi mới;

Trân trọng ./.

 
Download Công văn tại đây>>> 

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN