Trang Đào tạo đại học
 
Lịch thi học kỳ II năm học 2020-2021 (Đợt 1) Khóa QH-2018-E, Bậc đào tạo Đại học

Thông báo số 1278/TB-ĐHKT ngày 23/04/2021 về việc Lịch thi học kỳ II năm học 2020-2021 (Đợt 1) Khóa QH-2018-E, Bậc đào tạo Đại học


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo lịch thi các học phần khóa QH-2018-E học kỳ II năm học 2020-2021 thời gian học từ 11/1/2021 đến ngày 14/5/2021, cụ thể như sau:

1. Lịch thi: từ ngày 31/5/2021 đến ngày 8/6/2021 (Xem lịch thi chi tiết kèm theo)

2. Địa điểm thi: Khu giảng đường Hồ Tùng Mậu, CSS, E4 – Trường ĐHKT

3. Phòng thi chi tiết: Được thông báo trên Cổng thông tin ĐHQGHN từ ngày 20/05/2021. (Đề nghị sinh viên lưu lại lịch thi của mình tránh trường hợp Cổng thông tin ĐHQGHN bị lỗi không xem được lịch thi)

Địa chỉ truy cập: www.daotao.vnu.edu.vn -> Xem lịch thi

Hoặc : www.ueb.vnu.edu.vn -> Đào tạo -> Cổng thông tin ĐHQGHN -> Xem lịch thi

Lưu ý : Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 20 phút, sinh viên phải có thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh mới được vào phòng thi.

4. Sinh viên xin hoãn thi :

· Vì lý do trùng lịch thi: Nộp đơn xin hoãn thi theo mẫu quy định (đối với sinh viên học bằng kép lịch thi phải có chữ ký và đóng dấu xác nhận của trường học ngành 1). Thời gian nhận đơn ngày 20-21/05/2021, tại phòng 401 nhà E4 – trường Đại học Kinh tế

· Vì lý do đột xuất bất ngờ xảy ra, ốm đau: Nộp đơn xin hoãn thi theo mẫu qui định (kèm minh chứng) tại phòng trực hội đồng thi - giảng đường Hồ Tùng Mậu. Thời gian nhận đơn chậm nhất sau khi thi môn xin hoãn thi 01 ngày.

5. Quy chế thi: Xem trên cổng thông tin ĐHQGHN

6. Chi tiết liên hệ:

Ms. Châu, Phòng Đào tạo, Phòng 401 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại: 3.754 7506 (315)

Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.edu.vn

 
Download Thông báo tại đây>>> 

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN