Trang Đào tạo đại học
 
Lịch thi kỳ thi phụ Học kỳ I năm học 2020-2021 (ĐỢT 2)

Công văn số 760/ĐHKT-ĐT ngày 18/03/2021 về việc Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ I năm học 2020-2021 (ĐỢT 2)


Căn cứ lịch trình đào tạo năm học 2020-2021;

Căn cứ vào danh sách sinh viên xin hoãn thi học kỳ I năm học 2020-2021 (đợt 2), trường Đại học Kinh tế thông báo :

1. Danh sách sinh viên hoãn thi bổ sung, tiếp theo công văn 617/TB-ĐHKT ngày 4/3/2021 về việc danh sách sinh viên xin hoãn thi học kỳ I năm học 2020-2021 (đợt 2);

2. Lịch thi kỳ thi phụ các học phần: ngày thi 24,25/ 03/2021 tại giảng đường E4, CSS;

3. Danh sách sinh viên được phép thi kỳ thi phụ: thời gian, địa điểm theo danh sách kèm theo;

Đề nghị Trung tâm Đảm bảo chất lượng giáo dục và Tổ sao in đề cung cấp đề thi, Viện QTKD và các Khoa thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

Chi tiết liên hệ:

Vũ Thị Ngọc Châu. Phòng Đào tạo, Phòng 401 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại: 3.754 7506 (315)

Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.edu.vn

 
Download Công văn tại đây>>> 

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN