Trang Đào tạo đại học
 
Kế hoạch tổ chức thi học kỳ I năm học 2020 – 2021 (đợt 2) Bậc đào tạo Đại học

Thông báo số 570/TB-ĐHKT ngày 25/02/2021 về việc Kế hoạch tổ chức thi học kỳ I năm học 2020 – 2021 (đợt 2) Bậc đào tạo Đại học


Tiếp theo thông báo số 341/TB-ĐHKT ngày 4/2/2021 về lịch thi học kỳ I năm học 2020-2021 (đợt 2); Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo chi tiết kế hoạch tổ chức thi tập trung từ ngày 8/3/2021 đến ngày 17/3/2021 như sau:

1. Phòng thi chi tiết :

1.1. Học phần Tin học cơ sở : hình thức thi trên máy ngày thi 8,9/3/2021 chi tiết theo file đính kèm.

1.2. Học phần Triết học do trung tâm khảo thí ĐHQGHN tổ chức thi: ngày thi 13/3/2021 sinh viên tra cứu trên website của Trung tâm khảo thí ĐHQGHN (~http://cet.vnu.edu.vn) từ ngày 9/3/2021.

1.3. Các học phần khác sinh viên tra cứu trên Cổng thông tin ĐHQGHN.

2. Sinh viên hoãn thi vì lý do đang ở vùng dịch không thể tham dự kỳ thi: Nộp đơn xin hoãn thi theo mẫu qui định kèm minh chứng là sổ hộ khẩu hoặc chứng minh thư có địa chỉ thường trú thuộc vùng dịch. (Gửi qua email dungle.ueb@vnu.edu.vn ngày 1/3/2021) phòng Đào tạo không chị trách nhiệm với các đơn xin hoãn thi nộp sau ngày 1/3/2021. Đề nghị sinh viên liên hệ hệ với Ms Dung điện thoại: (024) 3.754 7506 (máy lẻ 504) để xác nhận đã nộp đơn qua email.

3. Để đảm bảo an toàn phòng dịch bệnh đề nghị 100% sinh viên đeo khẩu trang trong phòng thi và rửa tay sát khuẩn trước khi vào phòng thi.

4. Chi tiết liên hệ:

Vũ Thị Ngọc Châu, Phòng Đào tạo, Phòng 401 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Điện thoại: (024) 3.754 7506 (máy lẻ 315)

Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.edu.vn

 
Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN