Trang Đào tạo đại học
 
Lịch thi học kỳ I năm học 2020-2021 (đợt 2) Bậc đào tạo Đại học

Thông báo số 341/TB-ĐHKT ngày 04/02/2021 về việc lịch thi học kỳ I năm học 2020-2021 (đợt 2) bậc đào tạo Đại học


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo lịch thi học kỳ I năm học 2020-2021 (đợt 2) bậc đào tạo Đại học cho SV các khóa QH-2020-E , như sau:

1. Lịch thi:

1.1. Các học phần do Trung tâm khảo thí ĐHQGHN tổ chức thi: theo công văn 325/KT-ĐG&CNKQ ngày 2/12/2020 về thi kết thúc học phần chung học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên khóa QH-2020-E

1.2. Các học phần tổ chức thi tập trung: từ ngày 8/3/2021 đến ngày 17/3/2021

2. Địa điểm thi: Khu Giảng đường E4, Việt Úc, CSS, Hồ Tùng Mậu – ĐH Kinh tế.

3. Phòng thi chi tiết: Thông báo trên Cổng thông tin ĐHQGHN từ ngày 25/2/2021. (Đề nghị sinh viên lưu lại lịch thi của mình tránh trường hợp Cổng thông tin ĐHQGHN bị lỗi không xem được lịch thi)

Địa chỉ truy cập: www.daotao.vnu.edu.vn -> Xem lịch thi

Hoặc : www.ueb.vnu.edu.vn -> Đào tạo -> Cổng thông tin ĐHQGHN -> Xem lịch thi

Lưu ý : Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 20 phút, mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh để được vào phòng thi.

4. Sinh viên xin hoãn thi :

· Vì lý do trùng lịch thi: Nộp đơn xin hoãn thi theo mẫu quy định (đối với sinh viên học bằng kép lịch thi phải có chữ ký và đóng dấu xác nhận của trường học ngành 1). Thời gian nhận đơn ngày 25,26/2/2021, tại phòng 401 nhà E4 – trường Đại học Kinh tế

· Vì lý do đột xuất bất ngờ xảy ra, ốm đau: Nộp đơn xin hoãn thi theo mẫu qui định (kèm minh chứng) tại phòng trực hội đồng thi - giảng đường Hồ Tùng Mậu. Thời gian nhận đơn chậm nhất sau khi thi môn xin hoãn thi 01 ngày.

5. Quy chế thi: Xem trên cổng thông tin ĐHQGHN

6. Chi tiết liên hệ:

Vũ Thị Ngọc Châu, Phòng Đào tạo, Phòng 401 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Điện thoại: (024) 3.754 7506 (máy lẻ 315) 

Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.edu.vn

 
Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN