Trang Đào tạo đại học
 
Địa điểm thi kỹ năng nói học phần Tiếng Anh cơ sở 4

Công văn số 1500 /ĐHKT-ĐTĐH ngày 6/6/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ vào công văn 607/ĐHNN-ĐT ngày 22/5/2017 về việc kế hoạch hỏi thi nói học kỳ II năm 2016-2017; phòng Đào tạo thông báo thời gian và địa điểm thi kĩ năng nói học phần Tiếng Anh cơ sở 4 (Mã HP: FLF2104; FLF2104***) cụ thể theo file đính kèm.

Đề nghị viện QTKD và các Khoa thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

Trân trọng cảm ơn.

>> Xem và download công văn tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN