Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách tham dự lễ tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu ĐHQGHN năm 2017

Công văn số 4623/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 30/11/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội về danh sách tham dự lễ tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu ĐHQGHN năm 2017.


>>> Xem hoặc tải Thông báo tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN