Trang Đào tạo đại học
 
Quyết định khen thưởng cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Gương mặt trẻ tiêu biểu ĐHQGHN năm 2017

Quyết định số 4601/QĐ-ĐHQGHN ngày 29/11/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc khen thưởng các sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua phấn đấu trở thành "Gương mặt trẻ tiêu biểu ĐHQGHN năm 2017."


>>> Xem hoặc tải Quyết định tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN