Trang Nghiên cứu
 
Kỷ yếu hội thảo quốc tế FDI toàn cầu và ứng biến của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam trong bối cảnh mới

Ngày 8/10/2021, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Hải Phòng, Trường Đại học Thương mại và Ban quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế với chủ đề “FDI toàn cầu và ứng biến của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam trong bối cảnh mới” (Global FDI and responses of FDI enterprises in Viet Nam in the new context). Hội thảo được tài trợ bởi Quỹ Friedrich Naumann Stiftung Für Die Freiheit (FNF).


>> Xem hoặc download tài liệu hội thảo:
 

- Kỷ yếu hội thảo

- Thông cáo báo chí

 

------------------

Chi tiết vui lòng liên hệ:

Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Phòng 407, nhà E4, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai, Email: maintt@vnu.edu.vn 

ThS. Trần Thu Thủy, Email: thuytran@vnu.edu.vn 


Ban tổ chức Hội thảo