Trang tin tức sự kiện
 
Nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Kinh tế đang dần tiếp cận chuẩn quốc tế

Với sứ mệnh trở thành một trường đại học định hướng nghiên cứu với chất lượng và đẳng cấp quốc tế, từ năm 2007 đến nay, hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viênTrường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật và đang dần tiếp cận chuẩn quốc tế.


Xét một cách toàn diện, số lượng các bài báo được đăng trên tạp chí quốc tế nói chung của cán bộ, giảng viên ĐHKT ngày càng nhiều. Nếu như năm 2007 toàn Trường chỉ có 3 bài báo quốc tế thì đến năm 2012 số lượng đã là 16 bài (chi tiết tham khảo trên website ĐHKT). Trong số những bài này,  theo khảo sát bước đầu của Phòng NCKH&HTPT, Trường ĐHKT - ĐHQGHN (tháng 4/2013), các cán bộ, giảng viêncủa Trường đã có một số bài báo nghiên cứu khoa học được đăng trên các tạp chí quốc tế có trong danh mục ISI và cơ sở dữ liệu Scopus như sau:

 
STT

Tên bài báo

Tác giả/Đồng tác giả

Tên tạp chí

Năm xuất bản

Danh mục ISI

Scopus
1

The Importance of Exchange Rate Policy in Promoting Vietnam’s Exports

TS. Nguyễn Ngọc Thanh

Oxford Development Studies

2005
 
x
2

Can devaluation be effective in improving the balance of payments in Vietnam?

TS. Nguyễn Ngọc Thanh

Journal of Policy Modeling

2006
x
x
3

Back to School in Afghanistan: Determinants of School Enrolment

TS. Nguyễn Đức Thành (đồng tác giả)

International Journal of Educational Development

2008
x
x
4

The banks’ uses of smaller companies’ financial information in the emerging economy of Vietnam: A user’s oriented model

TS. Đặng Đức Sơn
Research in Accounting in Emerging Economies (Special Issue)
2008
 
x
5

Emergence of Simulations for Manufacturing Line Designs in Japanese Automobile Manufacturing Plants

TS. Nguyễn Đăng Minh

Proceedings - Winter Simulation Conference

2008
 
x
6

Empirical Manufacturing Line Designs in Japanese Automobile Plants

TS. Nguyễn Đăng Minh

International Journal of Simulation Modeling

2009
x
x
7

Information technology resources and business performance: an Australian context

TS. Phạm Thị Liên

Asia Pacific Management Review

2009
 
x
8

Factors Contributing to the Growth of Small and Medium Enterprises: An Empirical Analysis of Vietnam's Manufacturing Firms

TS. Nhâm Phong Tuân

Singapore Management Review

2009
 
x
9

Organizational Capabilities, Competitive Advantage and Performance in Supporting Industries in Vietnam

TS. Nhâm Phong Tuân
Asian Academy of Management Journal
2010
 
x
10
Efficiency and Productivity of Hospitals in Vietnam
TS. Phạm Thùy Linh

Journal of Health Organization and Management

2010
 
x
11

Brand and product integration in horizontal mergers and acquisitions

TS. Vũ Anh Dũng

European journal of international management

2010
x
x
12
Leadership, trustworthiness and Ethical Stewardship
TS. Đỗ Tiến Long (đồng tác giả)

Journal of Business Ethics

2010
x
x
13

Training and firm performance in economies in transition: a comparison between Vietnam and China.

TS. Nguyễn Ngọc Thắng

Asia Pacific Business Review

2010
x
x
14

The impact of training on firm performance in a transitional economy: Evidence from Vietnam

TS. Nguyễn Ngọc Thắng

Research and Practice in Human Resource Management

2011
 
x
15

Relationship between Quality Management Information and Operational Performance: International Perspective.

TS. Phan Chí Anh

Management Research Review

2011
 
x
16

Quality management practices and competitive performance: Empirical evidence from Japanese manufacturing companies

TS. Phan Chí Anh

International journal of Production Economics

2011
x
x
17
Strategic Human Resource Management as Ethical Stewardship
TS. Phạm Thùy Linh

Journal of Bussines Ethics

2011
x
x
18

Assessing Alternative Poverty Proxy Methods in Rural Vietnam

TS. Vũ Hoàng Linh

Oxford Development Studies

2011
 
x
19

Empirical make-or-buy decision making model in the Japanese automobile industry

TS. Nguyễn Đăng Minh

Proceedings - Winter Simulation Conference

2011
 
x
20

Examining service quality and customer satisfaction in the retail banking sector in Vietnam

TS. Đinh Thị Thanh Vân

Journal of Relationship Marketing

2012
 
x
21

Bio-economic model of Eastern Baltic cod under the influence of nutrient enrichment

TS. Nguyễn Viết Thành

Natural Resource Modeling

2012
x
 
22

Equity valuation model of Vietnamese companies in a foreign securities market - A simulation approach

TS. Nguyễn Đăng Minh

Proceedings - Winter Simulation Conference

2012
 
x
23

Supply chain quality management practices and performance: An empirical study

TS. Phan Chí Anh (đồng tác giả)

Operations Management Research

2013
x
x
 Nguồn: Phòng NCKH&HTPT, ĐHKT (4/2013)
 

Như vậy, theo những thống kê sơ bộ, cho đến tháng 4/2013, toàn Trường đã có 10 bài báo được đăng trên những tạp chí khoa học quốc tế trong danh mục ISI (Institute for Scientific Information, ISI, Hoa Kỳ). Nếu xét trong cơ sở dữ liệu Scopus thì toàn Trường hiện đã có 23 bài nghiên cứu, gồm 9 bài ISI ở trên. Đây là những thành tựu bước đầu về nghiên cứu khoa học của Trường.

Những kết quả nghiên cứu này đã chứng tỏ rằng năng lực nghiên cứu của cán bộ, giảng viênTrường ĐHKT đang ngày càng được nâng cao và theo hướng tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế. Song hành cùng sự lớn mạnh về khả năng nghiên cứu khoa học này, nhà trường đã và đang có những chính sách khuyến khích/hỗ trợ tích cực đối với mỗi bài báo khoa học được đăng trên tạp chí quốc tế khi mỗi bài báo được nhận từ 10-15 triệu VNĐ. Chính chủ trương đúng đắn này của lãnh đạo trường là một trọng những nguyên nhân góp phần làm nên thành tựu trên. Hy vọng rằng trong tương lai số lượng bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt là những bài trong danh mục ISI và cơ sở dữ liệu Scopus.


Nhâm Phong Tuân