Trang tin tức sự kiện
 
Năm học 2013-2014: Trường ĐHKT: Tạo dựng được thương hiệu và bước vào giai đoạn phát triển theo chiều sâu

PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Hiệu trưởng Trường ĐHKT, ĐHQGHN
Năm học 2013-2014 đã khép lại. Đây cũng là dịp để các đơn vị đào tạo tổng kết, nhìn nhận lại năm học đã qua để đề ra kế hoạch cho năm học mới. Trường Đại học Kinh tế (ĐHKT) thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) cũng nằm trong lộ trình đó. Nhân dịp này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Hiệu trưởng nhà trường về năm học vừa qua.


- Chào ông! Thưa ông, ông đánh giá thế nào về năm học 2013-2014 của Trường ĐHKT?

Năm học 2013-2014 của Trường ĐHKT vừa khép lại với một chuỗi các sự kiện như tổng kết năm học tại từng khoa và mảng hoạt động, lễ trao bằng cho sinh viên… Sau mỗi sự kiện như vậy, chúng tôi đều nhìn nhận và đánh giá về những gì mình đã làm được, chưa làm được; phân tích những nguyên nhân và rút ra bài học, xác định lại các cơ hội và thách thức, từ đó đề xuất những giải pháp để xây dựng và thực hiện các kế hoạch ở giai đoạn tiếp theo. Có thể nói, chúng tôi vừa trải qua một năm học khó khăn nhiều hơn cơ hội; chịu nhiều áp lực về truyền thông, đặc biệt là sau kết luận của Thanh tra Chính phủ. Không chỉ vậy, việc chia sẻ các nguồn lực quản lý và nghiên cứu, giảng dạy với ĐHQGHN, các đơn vị thành viên cũng như các trường bạn khác cũng khiến nhiều hoạt động của trường cần có sự cải tổ nhanh chóng để thích nghi. Cơ sở vật chất của nhà trường vẫn còn hạn chế dù đã có nhiều nỗ lực xây dựng và phát triển.

Tuy vậy, trong bối cảnh khó khăn ấy, tập thể nhà trường vẫn nỗ lực hết mình để đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trên tất cả các mặt, duy trì được sự phát triển ổn định. Có thể nói, với những giá trị đang theo đuổi, Trường ĐHKT đã bước vào giai đoạn phát triển theo chiều sâu, bắt đầu có được thương hiệu của riêng mình.

- Trong năm học này, đâu là nét nổi bật mà ông thấy tâm đắc nhất?

Mặc dù phải đối mặt với những khó khăn và thách thức liên tục trong cả năm học nhưng toàn thể cán bộ, viên chức, sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh của trường đã luôn nỗ lực, linh hoạt và sáng tạo trong mọi tình huống để giải quyết các vấn đề đặt ra một cách hiệu quả nhất. Theo tôi, nét nổi bật lớn nhất mà tôi luôn cảm thấy tự hào là sự đoàn kết, quyết tâm và phát huy trí tuệ của toàn thể đội ngũ cán bộ viên chức nhà trường để cùng hoàn thành một mục tiêu chung - thực hiện thắng lợi kế hoạch nhiệm vụ năm học 2013-2014 và dần tiến tới mục tiêu phát triển lâu dài của nhà trường.


Tinh thần đoàn kết, đồng đội luôn được chú trọng tại ĐHKT

- Cuối năm 2013, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) được ban hành với nội dung Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Trường ĐHKT đã làm gì để đổi mới giáo dục - đào tạo trong nhà trường?

Hàng năm, kể từ khi được nâng cấp thành một trường đại học thuộc ĐHQGHN, Trường ĐHKT đều tổ chức đánh giá hoạt động định kỳ (theo năm tài chính và theo năm học) nhằm thấy rõ được những thành tựu, những tồn tại để đánh giá, rút kinh nghiệm. Sau mỗi lần như vậy, hoạt động của trường đã được đổi mới không ngừng.

Nghị quyết 29-NQ/TW ra đời càng khẳng định những định hướng phát triển của Trường ĐHKT là đúng đắnvà tạo thêm “cú hích” để chúng tôi quyết tâm hơn nữa trong đổi mới mình nhằm phát triển cùng cộng đồng các trường đại học và xã hội.

Ngay sau khi Nghị quyết 29-NQ/TW được ban hành, Trường ĐHKT đã tổ chức quán triệt nghị quyết trong toàn trường thông qua hoạt động của chính quyền, tổ chức Đảng, Công đoàn nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công đoàn viên của trường nhận thức rõ mức độ quan trọng, mục tiêu, phương hướng của việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học,  từ đó có những định hướng và hoạt động cụ thể. Trường ĐHKT tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện thường xuyên việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; đồng thời tiến hành rà soát lại toàn bộ hệ thống văn bản quản lý để thay thế bằng những văn bản mới cho phù hợp, cập nhật với các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Công tác đổi mới tuyển sinh sau đại học đã được nhà trường chú trọng và triển khai hiệu quả. Nội dung chương trình, giáo trình và phương pháp đào tạo, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập… đang được cải tiến từng bước. Công tác bồi dưỡng nhận thức, phẩm chất và năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giảng viên được chú trọng hơn trước. Đặc biệt, Trường ĐHKT đang tiến hành tổng kết kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (2011-2015) và xây dựng kế hoạch 5 năm lần 2 (2016-2020), trong đó sẽ nêu rõ những biện pháp, kế hoạch cụ thể phù hợp với điều kiện, đặc thù để thực hiện tốt sứ mệnh của trường.

- Được biết, Trường ĐHKT đang quyết tâm xây dựng trường theo hướng đại học nghiên cứu. Một trong những tiêu chí đó là “có công bố quốc tế”. Năm học vừa qua, số bài báo đăng tạp chí quốc tế của giảng viên đã tăng nhanh. Vậy đâu là bí quyết của nhà trường?

Có thể nói năm học này, số bài nghiên cứu được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín đã gia tăng hơn hẳn so với năm học trước với 27 công bố (14 nghiên cứu được công bố trên các tạp chí thuộc hệ thống cơ sở dữ liệu ISI/ SCOPUS, trong đó có 5 nghiên cứu được công bố trên các tạp chí thuộc hệ thống cơ sở dữ liệu ISI). Cũng cần nói thêm rằng, so với một số đơn vị khác thuộc ĐHQGHN, có thể con số này chưa lớn, song với một trường đại học trẻ, số lượng giảng viên không nhiều lại chuyên về nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý thì đó thực sự là thành quả đáng ghi nhận và làm tiền đề cho sự phát triển về sau.

Sự gia tăng các bài nghiên cứu được công bố trên các tạp chí quốc tế của trường trong năm học vừa qua là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố. Trước tiên, các giảng viên của trường đã nhận thức được rất rõ những lợi ích của việc công bố này. Công bố được các nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế, đặc biệt là các tạp chí có uy tín không những giúp tạo dựng thương hiệu, nâng cao năng lực nghiên cứu và mở rộng mạng lưới nghiên cứu của trường nói chung mà ngay cả của chính bản thân các giảng viên. Bên cạnh đó, Trường ĐHKT cũng đã và đang tạo mọi điều kiện và cơ chế thuận lợi nhất để các giảng viên có thể công bố được nghiên cứu của mình trên các tạp chí quốc tế như: khuyến khích, động viên, trao thưởng, tổ chức các buổi thảo luận định hướng, cử tham gia hội nghị - hội thảo quốc tế, đặc biệt là trong khuôn khổ Đề án nhiệm vụ chiến lược, gắn nhiệm vụ công bố quốc tế với các đề tài nghiên cứu được đặt hàng… Thêm vào đó, một số giảng viên của Trường ĐHKT cũng đã nhận được hỗ trợ cho công bố quốc tế thông qua Câu lạc bộ Nhà khoa học ĐHQGHN (VSL).2 giảng viên Trường ĐHKT (Trần Quang Tuyến và Nguyễn Việt Khôi - thứ 4 và 5 từ trái sang) nhận trao thưởng của Quỹ phát triển ĐHQGHN cho những công bố khoa học quốc tế xuất sắc năm 2013.

Có một điều cần nhấn mạnh ở đây là Trường ĐHKT xác định rất rõ rằng điều quan trọng nhất không phải là số lượng các nghiên cứu được công bố quốc tế mà là chất lượng của các công bố này cũng như tác động lan tỏa của chính nó đối với các hoạt động nghiên cứu và đào tạo của trường.

- Một trong những thành tựu nổi bật nhất của Trường ĐHKT năm học vừa qua là hoạt động chuyển giao các kết quả nghiên cứu và tư vấn cho các cơ quan hoạch định chính sách và các doanh nghiệp. Ông đánh giá thế nào về ý nghĩa của những hoạt động này?

Đây là những hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng đối với Trường ĐHKT - ĐHQGHN, một trường đại học đang cố gắng phát triển theo định hướng nghiên cứu với 3 chức năng chính là đào tạo, nghiên cứu và tư vấn. Với việc chuyển giao thành công các kết quả nghiên cứu cho Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, các doanh nghiệp, Trường ĐHKT không chỉ đang cố gắng góp phần thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, nền kinh tế - xã hội mà còn muốn góp phần thay đổi quan niệm truyền thống cho rằng hoạt động của trường đại học chủ yếu là đào tạo, cũng như hướng tới việc tiếp cận dần với chuẩn hoạt động của các trường đại học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.


Lãnh đạo Trường ĐHKT bàn giao sản phẩm tư vấn cho VINAPCO

- Các con số thống kê về kế hoạch nhiệm vụ đạt được trong năm học qua của Trường là rất khả quan, nhiều nhiệm vụ có thể nói là hoàn thành xuất sắc. Vậy trong năm học tới, việc duy trì và phát triển các con số này sẽ như thế nào, thưa ông?

Với quyết tâm lớn và nỗ lực của tập thể Trường ĐHKT trong năm học qua thì những thành tựu đạt được thực sự rất đáng mừng. Lãnh đạo nhà trường luôn trân trọng những thành quả đạt được của các cán bộ, viên chức và người học nhưng cũng luôn nhìn nhận chúng với nhiều góc độ khác nhau để tìm ra cách duy trì và phát triển các thành quả một cách bền vững. Ví dụ như các con số về khóa đào tạo ngắn hạn được triển khai; số bài báo được đăng trên các tạp chí uy tín thuộc cơ sở dữ liệu ISI, SCOPUS; các con số về tuyển sinh, nhân sự... luôn được phân tích từ nhiều góc độ khác nhau. Các nguyên nhân và bài học rút ra luôn được phân tích một cách kỹ lưỡng để nhà trường và các đơn vị trực thuộc có hướng phát huy, đầu tư một cách phù hợp và hiệu quả nhất.

Thẳng thắn nhìn nhận thì trong năm học vừa qua, bên cạnh những thành quả mà trường đạt được vẫn còn những điểm cần phải lưu ý như: Các thành quả đạt được chưa đồng đều ở các đơn vị; năng lực giảng dạy và nghiên cứu giữa các giảng viên trong nhà trường chưa cân đối; tính chuyên nghiệp trong các hoạt động chưa thực sự cao; sự phối hợp giữa các đơn vị đâu đó vẫn còn chưa thực sự thông suốt; chưa khai thác được hết các tiềm năng từ cựu sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh...

Chính vì vậy, định hướng của trường trong thời gian tới là vạch ra những kế hoạch nhiệm vụ phù hợp với định hướng phát triển, phù hợp với tình hình/điều kiện của trường và các đơn vị nhưng trong đó vẫn có trọng tâm, trọng điểm nhằm đạt những đột phá mới. Bên cạnh đó là sự tạo điều kiện, cơ chế thuận lợi cho các đơn vị trong việc thực hiện những kế hoạch nhiệm vụ mà họ đề xuất trong khả năng của trường và sự hỗ trợ của ĐHQGHN. Các cơ chế về động viên, khen thưởng tiếp tục được thực hiện nhằm tạo động lực sáng tạovà phát triển cho các cán bộ, viên chức, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Trong thời gian tới, vẫn còn đó những khó khăn và thách thức, nhưng cơ hội cho Trường ĐHKT là không nhỏ khi cả nước đang hướng tới chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng Cộng sản VN lần thứ XII; triển khai thực hiện các nghị quyết đổi mới giáo dục và khoa học công nghệ; Nghị định mới về ĐHQGHN đã được ban hành với quy chế mới, cộng thêm thương hiệu của Trường ĐHKT - ĐHQGHN đã được tạo dựng và đang dần lan tỏa, tôi tin rằng trường chúng tôi sẽ có được những thành công mang tính đột phá mới.

- Xin cảm ơn ông!

_________________

BÀI LIÊN QUAN:

Mai - Ngọc - Chiêm (thực hiện)