Trang tin tức sự kiện
 
Trường ĐHKT điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị tháng 2/2021

Tháng 2/2021, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký các quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị như sau:


- Quyết định số 530/QĐ-ĐHKT ngày 22/2/2021 về việc thành lập Phòng Tạp chí - Xuất bản trên cơ sở nâng cấp Bộ phận Tạp chí - Xuất bản.
- Quyết định số 555/QĐ-ĐHKT ngày 23/2/2021 về việc điều động và bổ nhiệm ThS. Lưu Thị Mai Anh, Trưởng Phòng Truyền thông và Quản trị Thương hiệu giữ chức vụ Trưởng phòng Tạp chí - Xuất bản.
- Quyết định số 556/QĐ-ĐHKT ngày 23/2/2021 về việc cử ThS. Nguyễn Thị Thư kiêm giữ chức vụ Trưởng phòng Truyền thông và Quản trị Thương hiệu.
- Quyết định số 557/QĐ-ĐHKT ngày 23/2/2021 về việc bổ nhiệm ThS. Nguyễn Thị Thục An, Trưởng bộ phận Tạp chí Xuất bản, giữ chức vụ Phó trưởng phòng Tạp chí - Xuất bản.
- Quyết định số 558/QĐ-ĐHKT ngày 23/2/2021 về việc điều chuyển các thành viên có tên trong danh sách kèm theo đến làm việc  tại Phòng Tạp chí - Xuất bản, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN