Trang tin tức sự kiện
 
Trường ĐHKT điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị tháng 12/2020

Tháng 12/2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký các quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị như sau:


- Quyết định số 3638/QĐ-ĐHKT ngày 01/12/2020 về việc bổ nhiệm TS. Vũ Thanh Hương, Chủ nhiệm bộ môn Kinh tế Thế giới và Quan hệ Kinh tế Quốc tế, Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế thuộc Trường Đại học Kinh tế.
- Quyết định số 3636/QĐ-ĐHKT ngày 01/12/2020 về việc điều động và bổ nhiệm TS. Phạm Vũ Thắng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Phát triển, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Quản trị Kinh doanh; đồng thời TS. Phạm Vũ Thắng tiếp tục kiêm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Phát triển đến khi có quyết định mới.

UEB_net