Trang tin tức sự kiện
 
Những văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (cập nhật tháng 5/2021)

Phòng Thanh tra và Pháp chế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo văn bản mới.


1. Thông tư quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2021.

b) Đối tượng áp dụng:

- Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Giáo dục và Đào tạo);

- Các tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam.

c) Nội dung cơ bản:

   Thông tư quy định về việc miễn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng đối với văn bằng của cơ sở giáo dục nước ngoài thuộc phạm vi áp dụng của hiệp định, thỏa thuận về tương đương văn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng, hoặc điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam ký kết. Ngoài ra, thủ tục này cũng được miễn thực hiện với văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học được cử đi học bằng ngân sách Nhà nước hoặc người học theo Chương trình liên kết đào tạo nước ngoài tại Việt Nam đã được phê duyệt.

   Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định văn bằng được công nhận khi Chương trình giáo dục có thời gian học, nghiên cứu phù hợp với Khung cơ cấu Hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam và được tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của nước nơi cơ sở giáo dục nước ngoài đặt trụ sở chính kiểm định chất lượng; hoặc được cơ quan có thẩm quyền của nước nơi cơ sở giáo dục đặt trụ sở chính cho phép đào tạo, cấp bằng hoặc đã được tổ chức kiểm định chất lượng của nước này kiểm định chất lượng...

>>> Xem toàn văn tại đây.

 

2. Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 03/5/2021.

b) Đối tượng áp dụng:

- Đại học, học viện, trường đại học;

- Trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học (cơ sở đào tạo), các tổ chức, cá nhân liên quan trong đào tạo theo hình thức chính quy và hình thức vừa làm vừa học;

- Các chương trình đào tạo do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp bằng bao gồm cả các chương trình liên kết đào tạo được áp dụng quy chế này hoặc quy định của cơ sở đào tạo cấp bằng theo thỏa thuận liên kết, hợp tác giữa các bên nhưng không trái với những quy định của quy chế này.

c) Nội dung cơ bản:

   Thông tư quy định chung về tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học, bao gồm: Chương trình đào tạo và thời gian học tập; hình thức và phương thức tổ chức đào tạo; lập kế hoạch và tổ chức giảng dạy; đánh giá kết quả học tập và cấp bằng tốt nghiệp; những quy định khác đối với sinh viên....

>>> Xem toàn văn tại đây.

 

3. Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch và phân công nhiệm vụ triển khai công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2021 của bộ giáo dục và đào tạo

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 06/5/2021.

b) Đối tượng áp dụng:

- Thanh tra Bộ;

- Vụ Giáo dục Đại học;

- Cục Quản lý chất lượng;

- Vụ Kế hoạch - Tài chính;

- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Cơ sở giáo dục đại học.

c) Nội dung cơ bản:

1. Hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2021;

2. Hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2021...

>>> Xem toàn văn tại đây.

 

4. Hướng dẫn về việc tăng cường công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ

a) Hiệu lực thi hành: Công văn này có hiệu lực thi hành từ ngày 05/5/2021.

b) Đối tượng áp dụng:

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Các đại học, trường đại học, học viện;

- Các trường cao đẳng sư phạm;

- Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng;

- Cục Đào tạo - Bộ Công an.

c) Nội dung cơ bản:

   1. Kiên quyết dừng hoạt động bồi dưỡng, sát hạch và cấp chứng chỉ của các cơ sở giáo dục không đủ điều kiện theo quy định hoặc có sai phạm; bao gồm hoạt động liên quan đến việc cấp:

- Chứng chỉ ngoại ngữ;
- Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin;
- Chứng chỉ bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số;
- Chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh;
- Chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

   2. Thực hiện quản lý VBCC chặt chẽ, khoa học, đúng quy định tại Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019, trong đó chú trọng nội dung:

- Ký VBCC đúng thẩm quyền (trường hợp người có thẩm quyền cấp VBCC chưa được cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm, công nhận thì thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 20);
- Lập và quản lý sổ gốc cấp VBCC, sổ cấp bản sao VBCC đúng quy định (sổ gốc cấp VBCC đúng mẫu tại Phụ lục Thông tư); chấn chỉnh việc cho phép nhận thay VBCC;
- Thực hiện công khai thông tin cấp VBCC trên trang thông tin điện tử của đơn vị theo quy định tại Điều 26 Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT.

   3. Việc công khai thông tin cấp VBCC đồng thời phải bảo đảm quyền bảo mật thông tin cá nhân của người được cấp VBCC…

>>> Xem toàn văn tại đây.

 

5. Công văn về việc miễn thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2021

a) Hiệu lực thi hành: Công văn này có hiệu lực thi hành từ ngày 04/5/2021.

b) Đối tượng áp dụng:

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Giáo dục - Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu;

- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng.

c) Nội dung cơ bản:

   Miễn thi Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2021 đối với các thí sinh trong Danh sách thí sinh lớp 12 tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2021...

>>> Xem toàn văn tại đây. 

 

6. Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo về những vấn đề, nội dung cấp bách cần giải quyết và kiến nghị, đề xuất

   Sáng ngày 06 tháng 5 năm 2021, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp nghe Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao thời gian qua, một số khó khăn, vướng mắc và vấn đề cấp bách cần giải quyết thời gian tới. Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh việc tiếp tục hoàn thiện mô hình quản lý các trường đại học theo hướng phân cấp mạnh hơn để Hội đồng trường nâng cao trách nhiệm tập thể và cá nhân, phát huy tính chủ động sáng tạo, huy động được nhiều nguồn lực ngoài nhà nước vào quản lý, đầu tư, phát triển trường, nhất là đối với các trường tự chủ hoàn toàn hoặc một phần. Bộ GD&ĐT cần rà soát, kiểm tra để bảo đảm thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật về việc Chủ tịch Hội đồng trường đồng thời là Bí thư Đảng ủy trường...

>>> Xem toàn văn tại đây. 

 (Cập nhật đến ngày 25 tháng 5 năm 2021) 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN