Trang tin tức sự kiện
 
NCS Vũ Văn Hùng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp ĐHQGHN

Tại hội đồng bảo vệ luận án của NCS Vũ Văn Hùng (Ảnh: Phạm Diệp)
Ngày 25/2/2013, tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, nghiên cứu sinh Vũ Văn Hùng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp ĐHQGHN với đề tài “Chính sách tiêu thụ nông sản Việt Nam trong quá trình thực hiện các cam kết với Tổ chức Thương mại thế giới" chuyên ngành KTCT, mã số 62.31.01.01.


Sau khi nghe nghiên cứu sinh (NCS) Vũ Văn Hùng trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của luận án và trả lời các câu hỏi của các thành viên trong hội đồng, cũng như nghe nhận xét của các cơ quan và các nhà khoa học về luận án, hội đồng đã nhận định rằng, đây là một công trình nghiên cứu công phu, có những đóng góp về lý luận và thực tiễn.
Luận án đi vào hệ thống hóa và làm rõ được cơ sở lý luận và thực tiễn của chính sách tiêu thụ nông sản trong quá trình thực hiện các cam kết với Tổ chức Thương mại thế giới; đưa ra được một số tiêu chí đánh giá chính sách tiêu thụ nông sản trong quá trình thực hiện các cam kết.
Luận án phân tích và đánh giá được thực trạng chính sách tiêu thụ nông sản trong điều kiện thực hiện các cam kết; đánh giá và làm rõ năng lực tham gia của nông sản Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu. Trên cơ sở đó, luận án đưa ra được một số quan điểm và giải pháp có giá trị tham khảo tốt nhằm hoàn thiện và thực hiện tốt chính sách tiêu thụ nông sản của Việt Nam trong quá trình thực hiện các cam kết với Tổ chức Thương mại thế giới.
Các thành viên hội đồng đều nhất trí: tác giả luận án - NCS Vũ Văn Hùng xứng đáng được nhận học vị Tiến sĩ kinh tế, chuyên ngành Kinh tế Chính trị.

Đỗ Đỗ