Trang tin tức sự kiện
 
NCS Nguyễn Hải Đăng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp ĐHQGHN

NCS Nguyễn Hải Đăng trình bày tại buổi bảo vệ
Ngày 5/2/2013, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hải Đăng với đề tài “Đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế" chuyên ngành KTCT, mã số 62.31.01.01.


Sau khi nghe nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Hải Đăng trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của luận án và trả lời các câu hỏi của các thành viên trong hội đồng, nghe nhận xét của các cơ quan và các nhà khoa học về luận án, hội đồng đã nhận định rằng, đề tài luận án có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, mang tính thời sự, phù hợp với mã số chuyên ngành Kinh tế Chính trị và không trùng lặp với các công trình, luận án đã được công bố.
Luận án đã chỉ ra được các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp ở các nước đang phát triển; đúc kết được các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam từ thực tiễn hoạt động đầu tư ra nước ngoài của một số quốc gia (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc) và nhiều TNCs trên thế giới (Samsung, Honda, Unilever…).
Luận án cũng đã đưa ra được những đánh giá, nhận định có cơ sở vững chắc, phản ánh khá toàn diện về hoạt động đầu tư ra nước ngoài (nhất là giai đoạn từ năm 2006 khi Chính phủ ban hành Nghị định 78/2006/NĐ-CP đến nay), từ đó chỉ ra được những hạn chế trong hoạt động này của các doanh nghiệp Việt Nam cũng như nguyên nhân của các hạn chế này.
Luận án đã đưa ra được một số quan điểm và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới. Các giải pháp này được luận án luận chứng chắc chắn, có tính hệ thống và khả thi.
Các thành viên hội đồng đều nhất trí tác giả luận án - NCS Nguyễn Hải Đăng xứng đáng được nhận học vị Tiến sĩ kinh tế, chuyên ngành Kinh tế Chính trị.


Các thành viên hội đồng cùng người thân chúc mừng NCS Nguyễn Hải Đăng.

Nguyễn Hoàng