Trang tin tức sự kiện
 
Khen thưởng Ban cán sự lớp 4A và 4B - Khóa 4 Chương trình Thạc sĩ Quản lý công liên kết với Đại học Uppsala

Ngày 6/6/2012, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Hiệu trưởng Trường ĐHKT đã ký Quyết định số 1130/QĐ-ĐHKT tặng Giấy khen và phần thưởng trị giá 500.000 VND (năm trăm nghìn đồng) cho 8 cán bộ lớp 4A và lớp 4B Chương trình Thạc sĩ Quản lý công khóa 4 vì đã có thành tích đóng góp cho hoạt động của lớp.Cụ thể như sau:

1. Danh sách cán bộ lớp MPPM-4A được nhận giấy khen và phần thưởng của Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN:

STT
Họ và tên
Ngày sinh
Chức danh trong Ban cán sự lớp
1
Cầm Bá Tường
19/05/1965
Lớp trưởng
2
Nguyễn Lương Cương
14/01/1965
Lớp phó
3
Trần Thị Thanh Huyền
27/07/1977
Lớp phó
4
Nông Hồng Thái
22/01/1978
Lớp phó
 

2.     Danh sách cán bộ lớp MPPM-4B được nhận giấy khen và phần thưởng của Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN:


STT
Họ và tên
Ngày sinh
Chức danh trong Ban cán sự lớp
1
Võ Văn Bảy
12/06/1964
Lớp trưởng
2
Hà Đức Quảng
16/01/1969
Lớp phó
3
Nguyễn Trung Thành
30/11/1979
Lớp phó
4
Chử Đức Toàn
02/02/1975
Lớp phó

Thảo Nguyên