Trang tin tức sự kiện
 
Hội thảo định hướng xây dựng chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học bền vững ở ĐHQGHN

Ngày 26/4/2012, Khoa Sau đại học, ĐHQGHN tổ chức Hội thảo Khoa học Định hướng xây dựng chương trình thạc sĩ Khoa học bền vững dưới sự chủ trì của GS.TSKH Vũ Minh Giang - Phó Giám đốc ĐHQGHN, GS.TS Hoàng Văn Vân - Chủ nhiệm Khoa SĐH.


Hội thảo có sự tham gia của nhiều nhà khoa học đến từ các đơn vị trong và ngoài ĐHQGHN. Đại diện Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, PGS.TS Nguyễn Ngọc Thanh, TS. Vũ Anh Dũng - Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng TS. Hoàng Đình Phi đã tham dự và phát biểu tại hội thảo.
Hội thảo đã nghe GS.TSKH Vũ Minh Giang trình bày báo cáo đề dẫn với các nội dung: sự phát triển của khoa học bền vững (KHBV) trên thế giới, tầm quan trọng và ảnh hưởng của KHBV tới sự phát triển của xã hội, tình hình đào tạo KHBV ở các trường đại học trên thế giới cũng như định hướng xây dựng một chương trình đào tạo thạc sĩ về KHBV đặc thù ở ĐHQGHN.
Với vai trò là thành viên của nhóm chuyên môn tham gia xây dựng chương trình đào tạo Thạc sĩ KHBV, TS. Hoàng Đình Phi đã trình bày về việc điều tra lấy ý kiến của các đối tượng là người học tiềm năng, những người sử dụng nguồn nhân lực tiềm năng này và các chuyên gia có liên quan đến phát triển bền vững và khoa học bền vững.


TS. Vũ Anh Dũng và TS. Hoàng Đình Phi phát biểu tại hội thảo

TS. Vũ Anh Dũng trình bày những luận lý cho 3 môn học nhóm định vị nghề nghiệp tại doanh nghiệp của chương trình Thạc sĩ KHBV gồm: Khoa học công nghệ và sáng tạo vì tính bền vững, Tính bền vững và doanh nghiệp, Kinh doanh và công nghệ cho phát triển bền vững… cũng như nội dung cơ bản của các môn học này.
Tại hội thảo, các nhà khoa học khẳng định: KHBV là một lĩnh vực khoa học liên ngành mới, còn khá non trẻ, nghiên cứu một cách hệ thống về các khía cạnh của tính bền vững cũng như tác động của nó tới các mục tiêu quốc gia và quốc tế. Những kiến thức trong lĩnh vực này rất cần cho đội ngũ quản lý của một đất nước, đặc biệt là những người làm chiến lược, kế hoạch đầu tư và giáo dục. Đồng thời, các đại biểu cũng đưa ra những góp ý cho chương trình đào tạo do nhóm chuyên môn trình bày.


PGS.TS Nguyễn Ngọc Thanh góp ý về khung chương trình và chuẩn đầu ra của chương trình đào Thạc sĩ KHBV


Bàn về mặt chuẩn đầu ra của chương trình, PGS.TS Nguyễn Ngọc Thanh cho rằng học viên cần được đào tạo để có năng lực nghiên cứu, kỹ năng hoạch định và tư vấn chính sách; trong chương trình đào tạo cũng cần bổ sung thêm các kiến thức tầm vĩ mô về phát triển bền vững và cần lưu ý tới vấn đề thể chế trong mối tương quan tới chiến lược phát triển bền vững.
Một số chuyên gia cho rằng, bên cạnh việc đào tạo lý thuyết, chương trình cần chú trọng hướng tới các kỹ năng thực hành và ứng dụng kiến thức KHBV trong từng trường hợp, tình huống cụ thể cũng như từng lĩnh vực của đời sống.
Nhiều đại biểu đồng tình rằng, ĐHQGHN với vai trò tiên phong của mình nên hướng tới xây dựng một chương trình đạt chuẩn quốc gia và quốc tế về ngành học này, trở thành hình mẫu cho nhiều cơ sở đào tạo khác.
Hội thảo là một hoạt động trong lộ trình triển khai xây dựng chương trình đào tạo Thạc sĩ KHBV lần đầu tiên trong cả nước tại ĐHQGHN. Trước đó, tháng 11/2011, nhóm chuyên môn gồm 14 chuyên gia (trong đó gồm 2 thành viên của Trường ĐHKT là TS. Vũ Anh Dũng và TS. Hoàng Đình Phi) đã bắt đầu tiến hành nghiên cứu xây dựng khung chương trình và chuẩn đầu ra cho chương trình đào tạo.

Đỗ Đỗ (tổng hợp)